Karolinska ackrediterat som ”Center of Excellence” för äggstockscancer

Nyhet

Europeiska föreningen för gynekologisk cancer, European Society of Gynaecological Oncolgy (ESGO) har ackrediterat patientflödet gynekologisk cancer på Karolinska till ett Center of Excellence*, den högsta nivån de beviljar.

- Ackrediteringen betyder att vi är nu är ett av ca 10 sjukhus i Europa och det första i Sverige som fått denna ackreditering, så vi är naturligtvis mycket glada. Jag är stolt över alla våra medarbetare som tack vare hög yrkeskunskap och kvalitet i vården har mött alla de krav och kriterier som krävs för denna ackreditering, säger patientflödeschef Henrik Falconer på Karolinska Universitetssjukhuset.

I Sverige insjuknar cirka 700 kvinnor i äggstockscancer varje år. Medelåldern för de insjuknade är ca 70 år. Många diagnosticeras i sent stadie och prognosen för 5-årsöverlevnad är ca 50 procent. I väntan på förbättrade metoder för tidig upptäckt är hög kirurgisk kompetens den viktigaste faktorn för prognosen.

Här kan du läsa mer om Europeiska föreningen för gynekologisk cancer (ESGO).