Plötslig oförmåga att agera försenar hjärtvård

Nyhet

Patienter som väntar länge med att söka vård för symtom på hjärtinfarkt kan uppleva en oförmåga att agera på symtomen, visar en enkätstudie där 326 patienter deltog. Studien som nyligen publicerats är genomförd av Carolin Nymark, på Tema Hjärta och Kärl.

Carolin Nymark, sjuksköterska och forskare.

Utmärkande för de som väntar mer än 12 timmar är att de svarade att de inte visste vad de skulle ta sig till när symtomen uppkom och att de inte förmådde göra något, blev handlingsförlamade.

- Patienter som har upplevt oförmåga att agera på symtom behöver vi samtala med så att de vid en eventuellt ny hjärtinfarkt blir mer handlingskraftiga och söker vård snabbare, säger Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig på Tema Hjärta och Kärl och forskare.

Mer om studien