Kommentar till inslag i media om omplanering av operationer

Nyhet

Hittills i år har 2,5% av patienterna omplanerats för ny tid inom 48 timmar före planerad operation.

Det är helt klart olyckligt att vi måste omplanera en patient för sin operation inte bara en gång utan flera gånger. Vi känner och förstår den frustration som familjen upplever men det görs alltid en medicinsk bedömning och prioritering. Om en patient som är planerad för operation blir akut sjuk får den självklart vård genast.

Under 2019 har det fram till nu genomförts drygt 2700 operationer på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Under samma period har vi tvingats omplanera 70 (2,5%) patienter inom 48 timmar före planerad operation. Alla dessa har sedermera fått en ny tid för operation.

Omplanering av operationer över tiden är mer eller mindre konstanta från år till år.

Andelen omplanerade operationer inom 48 timmar före planerad operation är mer eller mindre konstanta över tiden. 2016: 2,7% / 2017: 3,9% / 2018: 3,3% och fram till dags dato är siffran alltså 2,5%. Genomsnittet för Sverige är 6% för omplanerade operationer efter 17.00 dagen före planerad operation (källa: Svenskt Perioperativt Register).

Omplaneringar från verksamhetens sida sker kontinuerligt och främst av tre skäl.

1. akuta fall som måste prioriteras,
2. brist på omvårdnadspersonal som leder till färre tillgängliga vårdplatser
3. brist på operationsresurser och barnintesivvårdsplatser.

Under samma tidsperiod 2019 har ca 100 patienter själva valt att omplanera sin tid för en ny tid. Oftast beror detta på att de blivit akut sjuka i t.ex. en förkylning. Dessa tider har kunnat användas för att fylla på med andra patienter som är inbokade för ett senare datum eller för akuta operationer.