Kommentar till dagens publicering i media kring rapporten från stiftelsen Leading Healthcare (LHC) om värdebaserad vård

Nyhet

Media skriver idag om rapporten kring värdebaserad vård som har tagits fram av Leading Healthcare (LHC) på uppdrag av regeringen. Här kommer en rättelse av felaktigheter i medierapportering kring Karolinskas tillämpning av värdebaserad vård.

Dagens Nyheter skriver i sin artikel den 27 juni att "styrmodellen värdebaserad vård används på Karolinska"; det är en felaktig uppgift. Karolinska Universitetssjukhuset använder värdebaserad vård som en strategisk utgångspunkt, men har också andra utgångspunkter för att forma den nya verksamhetsmodellen.

Karolinskas nya verksamhetsmodell fokuserar på patientens resa genom vården i syfte att göra verklighet av visionen "Patienten först". När verksamhetsmodellen utformades användes värdebaserad vård som strategiskt ramverk, för att mäta medicinska resultat, patientnära utfall och patientupplevelse på ett strukturerat sätt.

Andra byggstenar när modellen formades var Karolinskas nya högspecialiserade uppdrag, tydligare integration av vård, forskning och utbildning, styrning mer på kvalitet än kostnader samt en tematisk vård i den nya sjukhusbyggnaden.

- Karolinskas verksamhetsmodell är ett strategiskt ramverk. Grunden är att sätta patienten först och att skapa delaktighet. Sjukhuset har inte alls implementerat ett färdigt koncept. Nu jobbar vi vidare med att göra olika justeringar och förändringar så att det ska fungera bättre på Karolinska, säger sjukhusdirektör Björn Zoéga.

Patientens delaktighet avgörande

- Det kommer fram i LHC:s rapport att patienternas delaktighet är en viktig del för utvecklingen. Det är och kommer att förbli ett avgörande perspektiv på Karolinska, fortsätter Björn Zoéga.

Läs mer