Nytt arbetssätt tog bort kö till hjärtkirurgi

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har lyckats få bort kön till hjärtkirurgi. År 2017 stod 101 hjärtkirurgiska patienter i kö för operation, varför produktionskapaciteten ökades med 20 procent under 2018. I dag är kön noll och alla hjärtkirurgiska patienter får vård inom vårdgarantins 90 dygn.

Centralt i arbetet är Tema Hjärta och kärl och funktion PMI:s (Perioperativ medicin och intensivvård) samarbete med produktionsplaneringen. Tack vare datadriven planering har sjukhuset blivit bättre på att använda vårdresurserna effektivare.

Traditionellt har patienter lagts in på intensivvårdsavdelning efter hjärtkirurgi. Men intensivvårdsavdelningen har begränsad kapacitet vilket bromsade upp operationstakten.

Samtidigt har verksamheterna noterat att det finns patienter som de facto inte behöver intensivvård. Genom att skapa en ny hjärtuppvakningsavdelning och flytta dessa patienter dit har vårdkapacitet på intensivvården frigjorts, vilket i sin tur kunnat öka antalet operationer.

Fakta hjärtkirurgi på Karolinska i Solna:
2017 gjordes 850 operationer.
2018 gjordes 951 operationer.
2019 har vi under första kvartalet genomfört 14 procent fler än året 2018 och 21 procent fler än året 2017.

SVT-inslag om hjärtoperationer på Karolinska