Kommentar till artikel i media om barnkirurgi i Solna

Nyhet

DN skriver idag om barnoperationsverksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hit kommer dygnet runt de allra svårast sjuka barnen från hela länet men också från andra delar av landet. Dessutom gör sjukhuset majoriteten av all kirurgi på barn i regionen. 2018 gjordes totalt drygt 9 000 operationer på barn, varav cirka 6 000 var planerade och övriga akuta.

I artikeln kommenteras att den nya sjukhusbyggnaden i Solna innehåller en stor mängd ny informationsteknik, medicinsk teknik och nya lokal- och byggnadslösningar. Målsättningen är att tekniken ska möjliggöra modern högspecialiserad vård med patienten i fokus, stödja effektiva arbetsflöden och ge en förbättrad arbetsmiljö. Det har varit svårare och tagit längre tid än beräknat att få igång all ny teknik på rätt sätt.

Visionen om att nå full funktionalitet på den nya tekniken i huset ligger kvar, men ett försiktigare och stegvist införande av ny teknik har valts, med fokus på patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Ibland leder det till att gammal teknik installeras tillfälligt, precis som kommenteras i artikeln. Denna ska fasas ut mot nyare lösningar när de uppfyller sjukhusets krav.

Bristen på sjuksköterskor och särskilt specialistsjuksköterskor är inte specifik för Karolinska utan en utmaning som delas med övriga sjukhus i landet. Arbetet pågår med ett antal kort- och långsiktiga åtgärder.

- Vi jobbar kontinuerligt och intensivt med rekrytering. Nu har vi haft ett ökat fokus på vårdplatser och planering av operationskapacitet inför och under sommarperioden. Som alltid utgår vi ifrån att göra rätt medicinska prioriteringar så att de barn som har störst behov av operation får den snabbast, säger Svante Norgren, chef för tema Barn och Kvinnosjukvård.

Avseende samarbete med Sahlgrenska strävar vi alltid efter en nära och tät dialog med alla inremitterande vårdgivare. Vår verksamhet har varit i kontakt med kollegorna i Göteborg för att informera sig om synpunkter på handläggningen av de aktuella patienterna. Vi är överens om att inga barn skickas utan diskussion och samråd kring individuella avvägningar och beaktande av hemsjukhusets kapacitet/resurser, vilket är rutin.

Fakta vårdplatser

Öppna vårdplatser på barnkirurgi under sommaren 2019

• Sommaren 2018 varierade antalet öppna vårdplatser på barnkirurgi mellan 7-15
• Barnkirurgiska avdelningen har sedan i höstas haft 12 platser. Med den planerade sommarneddragningen planeras 8-12 öppna vårdplatser v25-35.

Operationssalskapacitet sommaren 2019

• Den slutgiltiga totala kapaciteten är ännu inte fastställd. Verksamheten jobbar för att hitta den mest effektiva lösningen när det gäller resurser och tillgängliga operationssalar.

Åtgärder

Medicinsk prioritering:

• Daglig, tydlig prioritering så att de sjukaste patienterna får operation först.
Utökad kapacitet:
• Fortsätt arbete med att förbättra bemanning av vårdplatser.
• Fortsätt arbete med att förbättra tillgänglig operationskapacitet.
• Intensifiering av rekryteringsarbete av vårdpersonal.
• Eventuell upphandling av extern kapacitet för barnoperationer och vårdplatser.
• Samarbete med andra sjukhus: Akademiska sjukhuset i Uppsala hjälper till med barnkirurgi och Linköpings universitetssjukhus med plastikkirurgi och barnkirurgi.