Historiskt doprum i Solna stängt för gott

Nyhet

Vigslar, dop, böner och andakter. Om väggarna i det gamla doprummet i gamla sjukhusbyggnaden i Solna kunde tala skulle det kunna berätta om både liv och död som passerat dess portar. Men den 15 mars förpassades rummet, som även utgör ett konstverk, till historien.

Hela rummet utgör ett konstverk av Alf Munthe. Foto: Carin Tellström

Doprummet i gamla sjukhusbyggnaden invigdes av ärkebiskopen den 10 oktober 1940 och har varit i bruk sedan dess. Under själva invigningsdagen döptes 23 barn i rummet, och ända fram tills stängningen har den som har velat kunnat döpa sina barn här.

Anledningen till att ett doprum byggdes på Karolinska, i absolut närhet till kvinnokliniken, var att kyrkan ansvarade för folkbokföringen. Det var ett sätt att lösa folkbokföringen för nya bebisar helt enkelt.

I det kombinerade dop- och andaktsrummet har även hållits en lång rad vigslar, främst för personal men även för patienter. Sedan början av 2000-talet har andaktsrummet även huserat en bönematta som använts flitigt.

Bönemattan lades på rätt plats tack vare en markering i golvet. Foto: Carin Tellström

- Många, både patienter, anhöriga och personal, har använt även rummet för att tända ett ljus. För någon nära som ligger på operation, eller ett ljus tänt av tacksamhet. Sedan år 2000 har även funnits en bön- och tankebok i rummet, och det har fyllts många sådana sedan dess, säger sjukhuspräst Mona Westerlund-Lindberg.

Både väggmålningar, tyger och stolar är konstnärligt utförda. Foto: Carin Tellström

Men rummet var inte bara ett dop- och andaktsrum, utan också ett signerat konstverk med titeln Ljusbrytning, av konstnären Alf Munthe från 1940. Det skapades i samarbete med Greta Gahn från Handarbetets Vänner, stenhuggare Per Palm, Erik Fleming och Göran Boström från ateljé Bogila, samt smeden Henning Persson. Något som bland annat väggmålningar, textilierna, dopfunten, lampornas, stolarnas och elementskyddens design vittnar om.

Anledningen till beslutet att stänga dop- och andaktsrummet i gamla sjukhusbyggnaden var att kostnaden att ha kvar rummet blev för stor. Däremot lever verksamheten för andlig vård, Sjukhuskyrkan, kvar i nya rum nära huvudentrén i nya sjukhusbyggnaden, Solna, liksom i Meditationsrummet på plan 5, södra hallen i Huddinge.

Rum för stillhet i Solna samt Mediatationsrummet Huddinge har öppet dagligen. Foto: Carin Tellström

Vad som kommer att hända med inventarierna i rummet är ännu inte klart. Ljusbäraren som skänktes av en före detta Karolinskaläkare som numera bor i USA, kommer dock att flyttas till en kyrka i hennes närhet där.

Fakta Sjukhuskyrkan

Till sjukhuskyrkan kan patienter, närstående och personal komma oavsett de är troende eller inte. Sjukhuskyrkan samarbetar med olika religiösa trossamfund och organisationer.

Meditationsrummet Huddinge finns på plan 5, södra hallen, C2:59.

Se kontakter till sjukhuskyrkan i Huddinge 

Rum för stillhet i nya sjukhusbyggnaden Solna har adress D3:58.

Se kontakter till sjukhuskyrkan i Solna