Sviktronden i Huddinge: ”ett jättebra utbildningstillfälle”

Nyhet

Den har blivit populär – den gemensamma rond som Tema Åldrande och Hjärtdagvården har om hjärtsvikt. Där lyfts veckans frågor om en särskilt skör patientgrupp.

- Det är mer regel än undantag att våra patienter har hjärtsvikt, säger Frida Göthe, specialistläkare i geriatrik på Tema Åldrande och en av dem som ställer frågor kring ett fall just den här dagen.

Ett tjugotal deltagare sitter kring bordet; läkare och sjuksköterskor som jobbar med geriatrikens patienter och har tagit sig tid att komma till konferensrummet. Personal från avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), en viktig del av hjärtsviktsvården, brukar också delta. Det här är ganska ny rutin - den första ronden hölls våren 2018.

- I början var det svårt att få hit folk och vi fick tjata för att de skulle ta med sig patientfall. Nu verkar det som om det har släppt. Ryktet om att det här är ett jättebra utbildningstillfälle har spridit sig, säger Alena Othman, biträdande överläkare på Tema Åldrande och en av arrangörerna.

Specialist svarar på frågor

Under ronden svarar en specialist från tema Hjärta och Kärl på frågor om de hjärtsviktspatienter som just då vårdas på geriatrikavdelningen. Dessutom brukar det finnas tid för en särskild undervisningspunkt. Det kan handla om EKG vid hjärtsvikt, hjärtsviktspacemaker eller hjärtpump, kanske i relation till ett specifikt patientfall.

- Jag upplever de här mötena som ganska prestigelösa. Helst vill jag ha remisserna i förväg, för då kan jag reda ut eventuella frågor med de patientansvariga redan innan mötet. Alla tycker inte om att vara i scenljuset när de berättar om hur man skött en viss patient inför en specialist från ett annat medicinskt område. Jag brukar också vara tydlig med att det här kan vara svåra patienter att behandla, säger Magnus Nygren, hjärtsviktspecialist.

Kunskapsutbytet går förstås också åt två håll, menar han.

- Ibland behöver man lyfta blicken. Geriatriken har ett helhetsperspektiv på den äldre människan och exempel en större vaksamhet mot att överbehandla. De kan förklara för oss hjärtläkare att ett avancerat ingrepp kanske inte gynnar en mycket gammal patient vars livskvalitet behöver något helt annat, säger Magnus Nygren.

Gemensamma patienter

Katja Schubert Samuelsson, biträdande överläkare på geriatriken, drog igång sviktronden tillsammans med Frida Granström, sjuksköterska och Michael Melin, patientflödeschef. Inspirationen kom från Tema Infektion och Inflammation, som också ordnar ronder med andra verksamheter kring sina patienter.

- Vi behövde det här, för geriatriken och hjärtdagvården har många gemensamma patienter. Men jag tror inte att det hade blivit av utan den nya verksamhetsmodellen, säger Frida Granström.

Kunskap från ronderna

Kunskapen ifrån ronderna har spillt över till vårdabetet med hjärtsviktspatienter, bland annat med bättre utredning och akutbehandling. En annan förbättring handlar om tidigt återbesök.

- För de äldre så funkade det inte så bra, för de orkade inte riktigt med ett tidigt återbesök när de väl åkt hem. Så nu får vi hjälp av geriatriken att fånga upp dem redan innan de lämnat sjukhuset, Frida Granström.

Text och foto: Catarina Thepper