Rum för stillhet är invigt

Nyhet

Med buddistisk klockringning, visdomsord från en rad olika religiösa traditioner och fridsam flöjtmusik invigdes under torsdagsförmiddagen Rum för stillhet, ett mångreligiöst rum, i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Hit är alla välkomna, patienter, närstående och personal oavsett livssyn.

- Det här är en jätteviktig verksamhet för både patienter, närstående och personal, konstaterade den syrisk ortodoxa prästen Abdul Munaam Alieyce.

Till Rum för stillhet, beläget i sjukhusentrén Eugeniavägen 3, kan patienter, närstående och personal komma oavsett de är troende eller inte. Sjukhuskyrkan samarbetar med olika religiösa trossamfund och organisationer, och präst, pastor, diakon och Imam finns tillgängliga för andliga och existentiella frågor.

Klockringning enligt buddistisk tradition

Invigningsceremonin startade med klockringning enligt buddistisk tradition, följt av visdomsord från representanter för de olika trossamfunden. Karolinskas tillförordnade sjukhusdirektör Annika Tibell inledde invigningsceremonin med att konstatera:

- På vårt sjukhus sker livsavgörande förändringar i människors liv. Att också då kunna vända sig till den mer andliga delen av livet, den som vi inom sjukvården inte fullt ut kan stödja våra patienter och deras anhöriga i, är viktigt. Rum för stillhet är också en viktig tillgång för våra medarbetare, som dagligen möter svåra situationer i sitt arbete.

Under invigningsceremonin deltog bland annat företrädare för olika trossamfund.

Eva Brunne, biskop för Stockholms stift, tog vid och berörde de olika funktioner som Rum för stillhet kan ha:

- Jag tror att detta rum kommer att vara ett rum som ger skydd för tankar. Ett rum som ger plats för bön. Ett rum som ger tröst i det svåra, som ger glädje i vardagen, hopp för framtiden, ett rum som ger kraft i livet.

Abdul Munaam Alieyce, representant för den ortodoxa kyrkan, finns i Rum för stillhet i Solna varje måndag. Att vara på plats i sjukhuset har stor betydelse menar han:

- Det är jätteviktigt för både närstående, patienter och personal att den här platsen finns. Vi kan erbjuda gemensam bön, liksom ge tröst och styrka att genomgå behandling. Samtidigt är Rum för stillhet även viktigt i rollen att kunna länka vidare till andra religionsföreträdare som kan vara aktuella.

Kan finnas till hands

Imam Amadou Khan, från det svensk-senegambiska trossamfundet, är en av dem som regelbundet rings in till sjukhuskyrkan, både i Solna och Huddinge:

- Det är viktigt att kunna finnas på plats. Här finns många människor som är i behov av hjälp, exempelvis patienter i livets slutskede. Vi kan stötta, lugna, be en bön för den sjuke, saker som är väldigt uppskattade, säger han.

Alla är välkomna

Prästen Mona Lindberg är arbetsledare för Sjukhuskyrkan i Solna. Hon poängterar att alla är välkomna, oavsett tro:

- Den som kommer hit kanske inte talar om vad den tror på, utan söker sig hit som den den är. Någon har en tro, en annan har kanske ingen tro, men söker stillhet. Alla är välkomna, säger hon.

Enligt Mona Lindberg är det i huvudsak två kategorier som besöker Rum för stillhet. Dels de som råkar komma förbi och blir nyfikna. Och dels de som söker ett rum för att vara i fred eller be.

De företrädare för olika trossamfund som deltog under torsdagens invigningsceremoni var bara några av de som kan ringas in vid behov:

- Vi skulle kunna ha väldigt många företrädare för olika religioner här i dag, för Sverige är ett land med väldigt många olika slags tro. När man är på ett sjukhus, i en tid av oro och ovisshet, med många tankar, kan plötsligt något som är större än en själv bli viktigt. Det kan ha många namn, beroende på var man kommer från och vilken bakgrund man har. Och hit får komma med den tradition man har, i vårt mångkulturella Sverige, säger Mona Lindberg.

Text och foto: Carin Tellström

Till Rum för stillhet kommer både de som bara råkar gå förbi och blir nyfiken och de som söker en stunds stillhet - att vara i fred eller be.