KUL informerar vårdgivare

Nyhet

Karolinska Universitetslaboratoriet informerar vårdgivare att vara uppmärksamma på om varningsruta kommer upp i samband med provtagning av B-Blodstatus och B-Hemoglobin.

Varningsruta vid provtagning av B-Blodstatus, B-Hemoglobin i TakeCare

Om varningsruta kommer upp i samband med provtagning av B-Blodstatus och B-Hemoglobin, behöver Blodstatus och Hemoglobin läggas till i beställningen. I varningsrutan ser du vilka analyser/profiler som behöver läggas till.

Läs mer om förändringarna på hematologiska analyser. Anledningen till att varningsrutan kommer upp är att analyssortimentet uppdaterats den 28 november och beställningen sparades innan uppdateringen.

Se även mer detaljerad information samt kontaktinfo information här:  i denna pdf "Risk för provtagningsproblem för Hb och Blodstatus"