Invigning av BB Karolinska Solna

Nyhet

BB Karolinska Solna som inrymmer antenatal, förlossning, eftervård och mottagningar har flyttat in i ljusa och ändamålsenliga lokaler på Akademiska stråket 14 i Solna. Den 29 oktober hölls invigning och högtidligt öppnande.

- Det här ögonblicket är fantastiskt, nu är vi här! Efter en intensiv planering och inflyttningsperiod har BB Karolinska Solna äntligen flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden. Som ni ser har vi moderna lokaler med plats för hela den nya familjen och dess behov. Såväl vårdrummen som arbetssättet är inriktat på att med kontinuitet ge en säker vård och inte separera mor och barn efter förlossningen, inledde Åsa Wijkström, patientområdeschef Graviditet och Förlossning.

Åsa Wijkström, patientområdeschef Graviditet och Förlossning, klipper band vid invigning av BB Karolinska Solna.

Namnet BB Karolinska Solna är nytt. De nya lokalerna med universalrum bidrar till att nyblivna familjer i större utsträckning kan vara kvar i sitt rum under hela vårdtiden. Det ger nya förutsättningar för delaktighet och trygg vård. För nyfödda med behov av extra vård, kommer det att kunna ges inne på förlossningsrummet. Uppstår behov av vård på nyföddhetsavdelningen följer föräldrarna med. Vid behov av operation, till exempel kejsarsnitt, kan det göras inne på avdelningen. I alla rum finns säng till närstående.

- Vi tror att ett arbetssätt där teamet följer kvinnan både före och efter förlossning ger ökad tillfredsställelse och blir attraktivt för medarbetarna genom kontinuitet i arbetet och ökad kunskap. Det här är en dag som vi har längtat efter, säger Ulrika Nordenbäck, omvårdnadschef Graviditet och Förlossning.

- Tack vare alla er som under lång tid varit så engagerade och jobbat så intensivt, har detta varit möjligt. Nu ska vi tillsammans bevara och förvalta det goda samarbete som gett ett storslaget resultat av vårt nya fina BB Karolinska Solna, avslutade Åsa Wijkström.

Det var många som uttryckte sin uppskattning över samarbetet under planeringsperioden men också över att nu bli grannar och bygga fortsättningen tillsammans i nya lokaler. Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, har följt utvecklingen av BB Karolinska Solna och önskade varmt lycka till för hela verksamheten och de nyfödda barnen med familjer som kommer att uppleva sin start här.

Invigning av BB Karolinska Solna. Annika Tibell, t.f sjukhusdirektör, Åsa Wijkström, patientområdeschef och Anna Starbrink, landstingsråd.