Patientflyttar - viktig men vanlig del av vardagen på Karolinska

Nyhet

Att svårt sjuka patienter flyttas långa sträckor mellan olika avdelningar, det tillhör vardagen på Karolinska. Flytten den 28 oktober till nya sjukhusbyggnaden är inget undantag: - Vi är vana vid patienttransporter och närstående har generellt ett högt förtroende för vår personal, säger funktionschefen David Konrad.

När de cirka 90 patienterna flyttas till den nya sjukhusbyggnaden under flyttdagen den 28 oktober, är det snudd på en vanlig dag på jobbet för Karolinskas personal. Patientflyttar sker dagligen, även med svårt sjuka patienter.

Det konstaterar David Konrad, Funktionschef för Perioperativ medicin och intensivvård.

David Konrad

- Det är inget ovanligt att flytta intensivvårdspatienter, det görs många gånger varje dag hos oss. Bland annat inför röntgenundersökningar och operationer. Avståndet är heller inga problem. En normaldag flyttar vi patienter mellan Karolinskas olika intensivvårdsavdelningar, sträckor där avstånden är längre än under flytten, säger David Konrad.

Sjukhusflytten den 28 oktober är den sista av de fyra stora flyttarna in i nya sjukhusbyggnaden. Den omfattar Intensivakuten, operation, intensivvårdens resterande avdelning samt förlossningen.

Under flyttdagen kommer varje patientflytt, precis som alla andra dagar året runt, att följa noggranna rutiner, med utgångspunkt från en checklista.

- Dessutom hålls alltid en avstämning innan patienten lämnar avdelningen, så att det står klart vilka som följer med och vilken utrustning som krävs. En punkt på checklistan är också att funktionskontrollera all utrustning före det att transporten med patienten startar, säger David Konrad.

Finns det något särskilt att tänka på när patienterna flyttas till den nya byggnaden via kulverten?

- Det är ingen skillnad att transportera patienter i en kulvert, jämfört med patienttransporter på sjukhuset i övrigt. Man behöver kunna tillkalla hjälp om något oförutsett inträffar, men det måste man alltid. Riskbedömningen görs inför varje patientflytt, vart den än går. Om patientens tillstånd är instabilt ser man till att det blir stabilt, oavsett hur lång tid det tar, innan patienten flyttas. I normala fall handlar många patienttransporter om att patienten snabbt måste tas till operation. Så det går knappt att jämföra med patientflytten under flyttdagen, när allt kommer att gå väldigt kontrollerat till, säger David Konrad.

Finns det beredskap för närståendes oro?

- Närstående behöver alltid få noggrann och riktig information, en sjukhusflytt är ingen skillnad. Vi är vana vid patienttransporter och närstående har generellt ett högt förtroende för vår personal, säger David Konrad.