Alla inflyttade i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad

Nyhet

I helgen genomfördes den fjärde och sista inflyttningen i nya sjukhusbyggnaden i Solna. Det sista flyttpaketet innehöll bland andra Förlossningen, BB och Intensivakuten.

Kort summering av inflyttningen hittills

  • Söndagen 29 oktober avslutades inflyttningen till den nya sjukhusbyggnaden på Eugeniavägen/Anna Steckséns gata/Akademiska stråket.
  • Flytten gick lugnt och smidigt tack vare goda insatser från alla involverade.
  • God atmosfär och lugn stämning på avdelningarna.
  • Positiva kommentarer från patienter och medarbetare.
  • En väl uppbyggd supportorganisation hanterar snabbt eventuella problem som uppstår.

Etableringsorganisationen övervakar och stöttar efter inflyttning

Sjukhusets etableringsorganisation har uppdraget att säkerställa omhändertagandet av svårlösta supportärenden under den inledande etableringsperioden efter inflyttning. Det betyder att man övervakar och stöttar verksamheterna efter inflyttning, och hjälper till att hitta rätt intern förvaltare för att lösa problem.

En extra omfattande supportorganisation har satts ihop för att direkt försöka lösa de problem som uppstår. Det kan till exempel handla om en krånglande dörr, utrustning som ska flyttas runt eller behörigheter som inte fungerar. Endast ett fåtal av ärendena har behövts lyftas vidare till etableringsorganisationen utan de har lösts direkt inom supporten.

Hittills är supportärendena under kontroll och allt går enligt plan. I samband med att sjukhuset övergår i normal drift och ordinarie supportrutiner, kommer etableringsorganisationen att upplösas.

Det finns fortfarande några verksamheter kvar på gamla sjukhusområdet. Bland annat på Karolinska vägen 37 A, där en stor del av öppenvårdsmottagningarna fortsatt ska finnas. Andra verksamheter väntar på att få flytta efter att ombyggnationer är klara. Nästa stora inflyttning planeras just nu för den tidigare Thoraxbyggnaden, som byggs om invändigt för att anpassas till modern vård och Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsmodell.