Den 28 oktober flyttar flera verksamheter

Nyhet

Den 28 oktober sker den sista stora flytten till Karolinska nya sjukhusbyggnad i Solna. Då samlas bland annat förlossningen, Intensivakuten, intensivvården och traumavården i byggnaden med huvudentré på Eugeniavägen 3.

Denna flytt omfattar även bland annat operationsavdelningar, kärlkirurgi och en del vårdavdelningar som ortopedi, öron- näs- och hals, cancer och infektion.

Flytten är noggrant planerad och under flytten tillkommer bemanning, utöver ordinarie personal, av olika roller såsom flyttsamordnare, transportsjuksköterska, avlämnande och mottagande sjuksköterska med flera.

Flytten den 28 oktober blir det fjärde flyttpaketet, av totalt sex flyttar, under 2018 till nya sjukhusbyggnaden. Två flyttar genomfördes i slutet av 2016. Och med denna flytt fylls nu hela nya sjukhusbyggnaden av vårdverksamhet.

Titta noga i kallelsen för adress till den verksamhet du ska besöka

De patienter som är berörda av flyttarna får information i kallelsen; Se din kallelse för vilken verksamhet du ska besöka och vilken adress du ska till på sjukhusområdet. Här finns karta.

Inneliggande patienter och närstående som flyttar till nya sjukhusbyggnaden den 28 oktober får information om flytten av vårdpersonalen.

Sjukhusen i länet samarbetar

Under Karolinskas flyttar samarbetar sjukhusen inom SLL. Karolinska kommer att genomföra sitt högspecialiserade uppdrag under hela flyttperioden och samarbetar med övriga vårdgivare i Stockholms län vad gäller viss annan vård.

Välkommen till förlossningen som öppnar sin nya entré på Akademiska stråket 14 den 29 oktober.

BB Karolinska Solna

Den 28 oktober flyttar BB Karolinska Solna till nya sjukhusbyggnaden. BB Karolinska i Solna omfattar hela vårdkedjan graviditet – förlossning – eftervård, och består av förlossning, antenatal, eftervård och samvård. Dessutom finns här specialistmödravård och fostermedicin.

Förlossningen öppnar på Akademiska stråket 14, den 29 oktober kl 07.00

Den 29 oktober öppnar förlossningen för nya patienter i nya sjukhusbyggnaden med entré, Akademiska stråket 14, på plan 5.

Förlossningen i Solna kommer under flyttperioden att tillfälligt minska antalet förlossningar. Under flyttperioden tas de förlossningar som ingår i det högspecialiserade uppdraget om hand av Karolinska i Solna. Andra sjukhus i Stockholm hjälper till med att ta ett antal övriga förlossningar, så kallade vårdvalsförlossningar, under flyttperioden.

Specialistmödravård

Från den 29 oktober har bokade besök till specialistmödravården adress Eugeniavägen 23 plan 5.

Intensivakuten Karolinska Solna

Till Intensivakuten Karolinska Solna kommer patienter via helikopter, ambulans eller med remiss.

Den 28 oktober, flyttar Intensivakuten från sina gamla lokaler på Karolinska Solna till nya lokaler i nya sjukhusbyggnaden Solna. De öppnar kl 06.00 söndagen den 28 oktober på adress Anna Steckséns gata 33.

Intensivakuten ska ta emot mycket svårt skadade och sjuka patienter, som behöver sjukhusets högspecialiserade resurser. Exempelvis de som kommer in med ambulanshelikopter eller ambulans.

Den 1 maj 2018 stängde vuxenakuten på Karolinska Solna och ersattes av den nya vårdformen intensivakut. Förändringen från akutmottagning till intensivakut är en del i Karolinska Solnas högspecialiserade uppdrag.

Traumavård

Nu samlas traumavården i nya sjukhusbyggnaden. Karolinska Solna är Stockholms läns traumasjukhus och hit går största delen av länets traumalarm.

Övriga sjukhusområdet Karolinska Solna

  • En del av sjukhusets dag- och öppenvård för barn och vuxna samlas på Karolinska Vägen 37-39. Här finns även Närakut Haga för barn och vuxna som drivs av SLSO.
  • Viss vårdverksamhet kommer att finnas kvar under en tid i gamla huvudbyggnaden på Karolinska vägen 22.

Flytten av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaden i Solna

Se bildspelet som visar var vården flyttat in. Det sista av de fyra "flyttpaketen" 2018 genomfördes 28 oktober. Vi flyttade in på ca 100 000 m² under 2016 och under 2018 flyttade vi in på ytterligare ca 145 000 m².

Läs mer om förlossningen samt Intensivakuten som flyttar