Annika Tibell kommenterar sin nya roll som tf sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Måndagen den 1 oktober tillträder Annika Tibell som tillförordnad sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Annika Tibell har en gedigen erfarenhet från Karolinska, där hon arbetat i olika positioner sedan drygt 30 år. De senaste åren har hon arbetat i ledande roller, tillsammans med Melvin Samsom. Den 1 september 2017 utsågs hon till biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör och har varit ställföreträdare för sjukhusdirektören i olika perioder.

Annika Tibell, tillförordnad sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

- Jag har blivit ombedd att ta den här rollen som tf sjukhusdirektör, och jag ser det som ett stort förtroende att få förvalta den, i mitt tycke, finaste stol som finns i sjukvårdssverige. Karolinska är en komplex organisation som är inne i sin mest intensiva förändringsfas någonsin. Sjukhuset är uppbyggt av oss alla som arbetar här - inte av en enstaka person, men jag kommer att göra allt jag kan för att förvalta det förtroende som jag fått, tillsammans med sjukhusledningen, säger Annika Tibell.

Annika Tibell lyfter fram att sjukhuset behöver slutföra de stora förändringar som startat de senaste åren men att nya viktiga områden också finns för 2019 och framåt inom Karolinskas alla tre uppdrag; vård, forskning och utbildning.

- Melvin Samsoms ledarskap under de senaste fyra åren har varit avgörande när Karolinska tagit steg in i framtiden. Utan Melvins starka ledarskap hade vi inte varit där vi är idag.

- Sjukhuset går nu över i en ny fas med finjustering, konsolidering och vidareutveckling. I det korta perspektivet fokuserar vi på våra flyttar i Solna under oktober och den fortsatta utvecklingen i Huddinge. Vi behöver också slutföra diskussionerna om nytt verksamhetsinnehåll på ett sätt som säkrar utbildning, kompetensutveckling och samverkan i vårdnätverket i Stockholm samt hantera de utestående frågor som finns kvar i arbetet med vår verksamhetsmodell. Samtidigt, och viktigast av allt: vi behöver alla fortsätta det dagliga arbetet med att säkerställa vården och tillgängligheten för våra patienter, säger Annika Tibell.

Måndagen den 24 september lämnade Melvin Samsom in sin avskedsansökan till landstingsdirektören. Han kommenterar tillsättningen av en tillförordnad sjukhusdirektör:

- Annika Tibell kommer, med sin goda kunskap och långa erfarenhet från Karolinska, att bli utmärkt i denna roll. Jag har fullt förtroende för att sjukhusledningen under Annika Tibells ledning kommer att kunna fortsätta den förändringsresa som Karolinska Universitetssjukhuset är inne i, för att fortsatt ligga i sjukvårdsutvecklingens framkant, säger Melvin Samsom.

Se även nyhet på SLL.se