Kommentar om ECMO-vården på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

Det har skrivits en del artiklar om Karolinskas uppdrag i ECMO-vården under de senaste dagarna.

Karolinska har idag två ECMO-platser öppna, vid behov öppnar sjukhuset ytterligare en plats. Under året har vi kunnat ta emot de patienter som har behövt ECMO behandling. Samtidigt har Karolinska Universitetssjukhuset tagit emot ett flertal utomläns- och utomlandspatienter.

Karolinska undersöker ett antal möjligheter i sjukhuset för att öka kapaciteten ytterligare.