Kommentar från Karolinska Universitetssjukhuset angående en rapport från företaget Institutet för Medicinsk Rätt AB

Nyhet

I dagarna har företaget Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMRAB), publicerat en rapport med titeln "PM – Ingen juridisk grund för kritik mot visselblåsare".

Företaget redovisar sina slutsatser om delar av den juridiska grunden för beslut som tagits kring visselblåsarna i samband med Paolo Macchiarini-fallet. Rapporten har också uppmärksammats i media.

Rapporten ändrar inte Karolinskas bedömning i frågan. Den samlade helhetsbedömningen från sjukhusets sida var att visselblåsarna agerade i gott syfte. Därför gick sjukhuset inte vidare med ärendet. Beslut togs formellt av sjukhusdirektör Melvin Samsom.