På väg mot PVC-fria blodpåsar

Nyhet

Karolinska vill vara bland de första i världen som använde PVC-fria blodpåsar. En sådan påse har testats på sjukhuset i ett projekt som nu är klart för nästa steg. Under 2018 vill man etablera kontakt med en affärspartner som kan lansera PVC-fria blodpåsar på marknaden.

Sedan 2011 har Karolinska deltagit i Life+ demonstrationsprojektet  PVCfreeBloodBag, som en majoritet av hälsovårdsorganisationerna i Sverige står bakom.

Det EU-finansierade projektet har drivits av offentlig sjukvård tillsammans med fyra europeiska bolag som tillverkar plast. Karolinskas roll har varit att utvärdera den PVC-fria blodpåsen.

– Att använda plast som inte behöver mjukgörare är både en miljö- och en hälsofråga. Mjukgöraren vandrar ut i blodet i påsen, vilket man av försiktighetsskäl vill undvika, särskilt när det gäller transfusioner till för tidigt födda barn, säger Lena Stig, kemist och projektledare.

En blodpåse tillverkad av PVC består av upp till 40 procent av en mjukgörare, DEHP, som är klassad som reproduktionsstörande och hormonstörande. Miljöproblem kan uppstå både när plasten tillverkas och när plasten förbränns. DEHP är förbjudet i till exempel leksaker i Europa, men i medicinska produkter är det fortfarande tillåtet.

– PVC fungerar och är en billig plast. Dessutom har DEHP en konserverande effekt på de röda blodkropparna vilket använts som argument för att inte utveckla nya alternativ, säger Lena Stig.

Brist på efterfrågan är en orsak till varför det inte finns någon PVC-fri blodpåse idag. Industrin vill inte gärna bära de stora kostnader det innebär att ställa om när det saknas tvingande lagstiftning. En del i projektet har varit att sprida information inom europeisk hälso- och sjukvård om vikten av att använda PVC-fria medicintekniska produkter.

Behöver testas

– Det är viktigt att visa att det är möjligt att tillverka en säker påse och att många har för avsikt att köpa den. Upphandling och CE-märkning, har stor betydelse, säger Lena Stig.

Nya förvaringslösningar behöver testas för att få ett system som har samma konserverande effekt på de röda blodkropparna som DEHP.

Under 2018 är målet att attrahera en affärspartner med finansiella resurser nog att utveckla påsen till färdig produkt. Tillsammans med företagen ska projektet ta fram en detaljerad plan för att tillverka och introducera påsen på marknaden.