Här ska alla medarbetare inkluderas i forskningen

Nyhet

På Kognitiva mottagningen i Solna satsas det extra på forskning. För att integrera det i hela verksamheten och öka medvetenheten om regelverket har alla medarbetare utbildats i Good Clinical Practice (GCP).

Den nya högspecialiserade kognitiva mottagningen startade i Solna i april. Mottagningen är inriktad på att på enbart fem dagar utreda demenssjukdomar hos yngre arbetsföra personer. Men det har också beslutat att inkludera hela personalgruppen i den forskning som bedrivs i verksamheten.

- Det finns mycket nybyggaranda här så det passade bra att tidigt efter att mottagningen öppnade lägga in den här delen. Det ska bli en naturlig del i tänket för hela personalgruppen, säger Ulrika Akenine, forskningssjuksköterska.

Säkrar att de gör rätt

- Vi är en universitetsmottagning som är högspecialiserad och allt vi gör ska hålla en viss kvalitet. Vårt dagliga klinikarbete är grunden för morgondagens forskning och genom att utbilda alla säkrar vi upp att vi gör rätt, säger Ulrika Akenine.

Eli Mehlstrand, Ulrika Akenine, Saga Timervik och Anna Matton på Kognitiva mottagningen.

- Det blir synligt att alla är inkluderade i forskningen och att alla är en viktig del av den. Exempelvis den medicinska sekreteraren som skriver journalanteckningar och är suverän på att säkerställa kvalitén.

Utbildningen hålls av Karolinska Trial Alliance

GCP är en vetenskaplig kvalitetsstandard för klinisk forskning som i och med ett EU-direktiv som kom 2004 blev ett krav för läkemedelsstudier. Karolinska Trial Alliance håller i Karolinskas utbildningar. 

Utbildningen tar bland annat upp hur regelverket kring kliniska forskningsstudier ser ut och historiken kring varför vi har de lagar och regler som finns idag. Den tar även upp vilket ansvar man har när man leder en studie, vilka ansökningar och godkännanden man måste ha, och det praktiska genomförandet av studien och hur den ska dokumenteras.

Bro mellan klinik och forskning

Ulrika Akenine på Kognitiva mottagningen berättar att reaktionerna från medarbetarna har varit mycket positiva och att det har gett dem en tydligare bro mellan klinik och forskning.

- Vi strävar alla efter samma mål – att göra bättre för patienten, och allt vi gör på kliniken är att betrakta som forskningsmaterial. Men vi vill inte bara öka klinikernas kunskap om forskningen, det handlar lika mycket om att öka forskarnas förståelse för den kliniska miljön, avslutar hon.

TEXT OCH FOTO: LINN ALMERUD

GOOD CLINICAL PRACTICE

Good Clinical Practice (GCP) är internationella etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder för klinisk prövning som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen inom studien. Karolinska Trial Alliance utbildar i GCP. 

Läs mer om Karolinska Trial Alliance.