Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till Ulf Hedin

Nyhet

Ett blodprov som förutser och förhindrar hjärtinfarkt och stroke. Det är förhoppningen med Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, 15 miljoner kronor, som i juni delades ut till kärlforskaren Ulf Hedin.

Professor Ulf Hedin, här med medsökande Ljubica Matic.

– Målet med vår forskning är att utveckla ett blodprov som kan identifiera individer med instabil åderförkalkning, en vanlig orsak till stroke och hjärtinfarkt. Vi är väldigt entusiastiska över de möjligheter vi får tack vare Hjärt-Lungfondens anslag, sade Ulf Hedin, som är specialistläkare på Karolinska och professor i experimentell kärlkirurgi vid KI. 

På tio år har forskningen minskat dödligheten i hjärt-kärlsjukdom med en fjärdedel, men fortfarande mister 30 000 svenskar livet varje år. Nu arbetar ett flertal projekt för att uppnå nästa stora genombrott; möjligheten att förutse och förhindra stroke och hjärtinfarkt.

I det projekt som tilldelas Stora forskningsanslaget 2018 arbetar Ulf Hedin och hans forskargrupp för att utveckla metoder som kan identifiera instabil åderförkalkning. Förhoppningen är att på sikt även ta fram läkemedel som kan förhindra förloppet.

Om åderförkalkning

  • Åderförkalkning uppstår ofta redan i 20–30-årsåldern och utvecklas därefter i varierande hastighet. De flesta med åderförkalkning har inga besvär eller symptom.
  • Om åderförkalkningen orsakar en förträngning i blodkärlet kan det minskade blodflödet påverka hjärtats förmåga att arbeta, så kallad kärlkramp.
  • Ibland blir förträngningen inflammerad och brister, varvid en blodpropp bildas. Det kallas för instabil åderförkalkning.
  • Om blodproppen täpper till kranskärlet i hjärtat kan det leda till en hjärtinfarkt.
  • Om blodproppen täpper till något av hjärnans kärl kan det leda till en ischemisk stroke.