Välkommen till öppna föreläsningar

Nyhet

Välkommen till öppna föreläsningar den 20-24 maj i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Lyssna till våra experter som berättar mer om bland annat cancersjukvården, stroke och hjärtsjukvården. Även föreläsningar om konsten och om hur man flyttar ett sjukhus finns på programmet.

Söndag den 20 maj hålls fyra föreläsningar under eftermiddagen.  Måndag 21-torsdag 24 maj är det tre föreläsningar varje kväll. Alla föreläsningar tar cirka 20 minuter, förutom söndagens föreläsning om konsten som varar en timme.

Välkommen på en eller flera föreläsningar!

Program för föreläsningarna söndag 20 maj - fredag 24 maj:

Plats: Karolinska Solna, ingång huvudentrén Eugeniavägen 3. Föreläsningssal: Torsten N Wiesel, J3:04.

  • Söndag 20 maj

14:30-14:50 Karolinskas uppdrag och hur fungerar den nya sjukhusbyggnaden?

Annika Tibell, operativ direktör och biträdande sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna är nu färdigbyggda. Den 25 maj hålls en invigningsceremoni för att uppmärksamma att länet nu får en toppmodern byggnad för högspecialiserad sjukvård.

Annelie Liljegren föreläser om hur man flyttar ett sjukhus.

15:00-15:20 Hur flyttar man ett sjukhus?

Annelie Liljegren, överläkare och medicinskt sakkunnig, Karolinska Universitetssjukhuset. Att flytta in i en ny sjukhusbyggnad kräver lång och noggrann planering. Det är mycket som är nytt inte bara byggnaden utan även många tekniska lösningar.

15:30-15.50: Cancervården på Karolinska

Harald Blegen, temachef, Tema Cancer. På Karolinska Universitetssjukhuset utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi, koagulationssjukdom och urologi. Multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar runt patienten.

16:00-17:00 Konsten i Nya Karolinska Solna-projektet

Martin West, projektledare konstenheten, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna-projektet, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige (Denna föreläsning varar en timme, lokal Aulan, ingång huvudentrén)

  • Måndag 21 maj

17:00-17:20 Karolinskas uppdrag och hur fungerar den nya sjukhusbyggnaden?

Gunnar Öhlén, senior medicinsk rådgivare, programkontoret. Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna är nu färdigbyggda. Den 25 maj hålls en invigningsceremoni för att uppmärksamma att länet nu får en toppmodern byggnad för högspecialiserad sjukvård.

Christina Sjöstrand föreläser om förbättrad strokevård i nya sjukhusbyggnaden.

17:30-17:50 Förbättrad strokevård i nya sjukhusbyggnaden.

Christina Sjöstrand, överläkare, Tema Neuro. Idag kommer alla med så kallad stor stroke direkt till Karolinska Solna för möjlighet till trombektomi, ett komplicerat, högspecialiserat ingrepp då man drar ut proppen från hjärnans kärl. 

18:00-18:20 Minnessjukdomar utreds på ny mottagning.

Marie Rydén, specialistläkare. Även yngre, arbetsföra personer kan drabbas av minnessjukdomar. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för den fortsatta livskvalitén. På Karolinska Universitetssjukhuset, under Tema Åldrande, öppnar därför en ny högspecialiserad, kognitiv mottagning där snabbhet är ledordet. Tre månaders utredning ska minskas till fem dagar. 

  • Tisdag 22 maj

17:00-17:20 Nedsatt energiomsättning och nervcellsdöd - bitar i Alzheimerpusslet" 

Maria Ankarcrona, universitetslektor belyser vanliga och distinkta sjukdomsmekanismer som påverkar Alzheimer, Huntingtons och Parkinsons sjukdom.

17:30-17:50 Karolinskas uppdrag och hur fungerar den nya sjukhusbyggnaden?

Gunnar Öhlén, senior medicinsk rådgivare, programkontoret, Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna är nu färdigbyggda. Den 25 maj hålls en invigningsceremoni för att uppmärksamma att länet nu får en toppmodern byggnad för högspecialiserad sjukvård.

18:00-18:20 Konsten i Nya Karolinska Solna-projektet

Martin West, projektledare konstenheten, kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting. Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna-projektet, det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.

  • Onsdag 23 maj

17:00-17:20 Cancervården på Karolinska

Harald Blegen, temachef, Tema Cancer. På Karolinska Universitetssjukhuset utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi, koagulationssjukdom och urologi. Multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar runt patienten.

Lennart Adamsson föreläser om: På Karolinska Solna samlas länets traumasjukvård

17:30-17:50 På Karolinska Solna samlas länets traumasjukvård

Lennart Adamsson, patientområdeschef, Traumacentrum. På Karolinska i Solna samlas hela länets traumasjukvård, bättre infrastruktur i nya sjukhusbyggnaden, modern teknik samlat för den mest avancerade vården vid stora olyckor. 

18:00-18:20 Modern teknik för tumöroperationer

Mamdoh Al-Ameri, thoraxkirurg och biträdande överläkare. På Karolinska opereras nu lungtumörer med minimalinvasiv kirurgi via ett enda ingångssnitt, en så kallad "Uniport". Vårdtiden har med denna skonsamma operationsteknik sjunkit från sju till tre och en halv dag på sjukhus. För patienterna innebär tekniken mindre smärta och snabbare läkning.

  • Torsdag 24 maj

17:00-17:20 Avancerad titthålskirurgi i hjärtats inre

Peter Svenarud, docent och överläkare. Det har skett ett systemskifte inom klaffkirurgin, helt enkelt för att vi med nya minimalinvasiva metoder kan nå minst lika goda resultat som vid öppen kirurgi.

17:30-17:50 Skada och läkning i den växande hjärnan

Klas Blomgren, professor och överläkare. Rehabilitering efter hjärnskador hos barn är ett eftersatt område där modern forskning visar att det finns mycket mer vi kan göra.

18:00-18:20 Barnsjukvården i den nya sjukhusbyggnaden

Svante Norgren, Temachef Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset.