Flytten av delar av cancerverksamheten har gått lugnt till och enligt plan

Nyhet

(Uppdaterad) Söndagens flytt in i nya sjukhusbyggnaden i Solna är genomförd. Nu är alla de patienter som flyttas över till nya sjukhusbyggnaden på plats på Akademiska stråket 13. Den nya vårdmiljön ökar möjligheten att tillgodose patienternas behov.

Klockan 11:30

- Flytten har gått lugnt till, välordnat och enligt plan. De patienter som flyttade finns på sina nya rum sedan några timmar tillbaka och får nu vård i den nya miljön. Vi har inte haft några medicinska incidenter i samband med flytten, berättar Harald Blegen, chef för Tema Cancer.

Foto: Gunilla Silva Harald Blegen med Hematologiavdelningens personal


- Äntligen är vi nu inne i de nya lokalerna där vi har de allra bästa förutsättningarna för att ge en modern och bra cancervård. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetarna som förberett och genomfört detta på ett så professionellt sätt. Flytten innebär också att vi kommer närmare forskningen i BioClincum, avslutar Harald Blegen.

Andra som flyttat under veckan och som nu är på plats är Thoraxoperation som flyttar inom den nya sjukhusbyggnaden.

Det är inte bara Cancerverksamhet som öppnar i nya lokaler. Under veckan som gått har flera olika verksamheter även flyttat till Karolinska vägen 37-39 (tidigare byggnaden för Astrid Lindgrens Barnsjukhus). Mottagningarna Karolinska vägen 37-39 se lista.

 

Klockan 09:30

Sedan kl. 07:00 i morse har Karolinska Universitetssjukhuset på ett välorganiserat och säkert sätt flyttat patienter från både patientområde Bäckencancers onkologiska avdelning i Radiumhemmet och patientområde Hematologi i gamla huvudbyggnaden. Förberedelser inför patientflytten och driftsättningen av de nya vårdavdelningarna har pågått under hela veckan. Turordningen har planerats utifrån patientens medicinska tillstånd. Den slutgiltiga patientflyttordningen fastställdes och godkändes av ansvarig läkare kl. 05:00 i dag.

Patienterna flyttades i kulverten under sjukhusbyggnaden. Transporten tog ca 10 minuter per patient och genomfördes av transportör och transportsjuksköterska. I kulverten fanns ett akutteam redo om behov skulle uppstå.

Joel Joelsson, är läkare och avdelningsansvarig på hematologens vårdavdelning i den nya sjukhusbyggnaden:

- Här kommer vi att ta hand om våra svårast sjuka patienter med blodsjukdomar. Många av våra patienter genomgår tunga cytostatikabehandlingar och är väldigt infektionskänsliga. De nya lokalerna med modern vårdmiljö ger oss ökade möjligheter att tillgodose patienternas behov av avancerade behandlingar, högkvalitativ omvårdnad och vårdhygien.

- Att nu kunna erbjuda samtliga patienter vård på enkelsalar är mycket viktigt. Därmed minskar risken för vårdrelaterade infektioner vilket kan ha en positiv påverkan på behandlingsresultaten, säger Joel Joelsson. 

Klockan 6:30

Ett tiotal inneliggande cancerpatienter flyttar idag över till den nya byggnaden där Tema Cancer, flyttar in. Byggnaden, som har entré med adress Akademiska Stråket 13, ligger intill sjukhusets nya huvudbyggnad, och de båda byggnaderna är sammankopplade med två skyways. Här finns 79 vårdrum, en dagvårdsenhet, mottagningar, provtagningscentral och ett café som öppnar efter sommaren. Under veckan som gått har utrustning och mottagningar redan flyttats.

Entrén på Akademiska stråket 13

Det finns ytterligare en entré med adress Anna Steckséns gata 41, som leder till en strålbehandlingsavdelning, vilken öppnar senare. Fram tills dess finns strålbehandlingsverksamheten alltså kvar i sina befintliga lokaler vid Astrid Cleves gata 25.

Dagens flytt är den andra av fyra planerade flyttar till nya sjukhusbyggnaden under året.

De två återstående flyttarna är planerade till hösten 2018.

Foto: Gunilla Silva

Fakta om byggnaden:

  • 79 vårdrum (enkelrum)
  • 5 rum är strålskyddade med möjlighet att ge invärtes strålbehandling så som brachyterapi.
  • På brachyenheten finns en datortomograf och en magnetkamera för bildundersökning.
  • Personal och patienter kan lätt ta sig vidare till huvudbyggnaden via två inglasade gångbroar.
  • Längst upp i tiovåningsbyggnaden finns ett rum som ska användas för fysisk aktivitet för inneliggande patienter.