Centrum för fostermedicin har invigt sin nya mottagning

Nyhet

Centrum för fostermedicin har öppnat sin nya mottagning i nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna. Den innebär också nya möjligheter att stärka närheten och samarbetet mellan högspecialiserade teamfunktioner som fostermedicin, genetik, barnsjukvård, neonatalvård och förlossning.

När mottagningen invigdes 23 april knöts ett band ihop för att markera nya möjligheter att stärka samarbetet mellan högspecialiserade teamfunktioner.

Den nya mottagningen med ljusa och ändamålsenliga lokaler ger verksamheten nya förutsättningar för en högspecialiserad vård av foster och föräldrar under graviditet. Patienterna behöver inte göra besök hos olika specialiteter utan så långt som det är möjligt, kommer specialisterna till patienten.

– Vi är mycket glada över de nya lokalerna som gör att vi kommer närmare varandra inom vår teamfunktion. Inte bara som kollegor utan framför allt blir det smidigare att förbättra vården för våra gemensamma patienter. Med närheten mellan specialiteterna kan nu en gravid kvinna där vi funnit en avvikelse hos fostret, till exempel ett bukväggsbråck, på ett enklare sätt samtidigt få träffa både barnkirurg och förlossningsläkare för att diskutera graviditeten, hur man bör förlösa och den sannolika vården efter barnet är fött, säger Peter Lindgren, Patientflödeschef fostermedicin inom patientområde Graviditet och Förlossning.

Ett band knöts ihop under invigningen och öppnandet av nya mottagningen.

I Huddinge och Solna

Centrum för fostermedicin har verksamhet både på Karolinska i Huddinge och i Solna. Cirka 20 000 besök och behandlingar per år är ganska jämt fördelat mellan enheterna. Utöver rutinultraljud fungerar Centrum för fostermedicin som en remissinstans för Stockholms läns landsting och hela Sverige, samt ett flertal nordiska länder. I den nya mottagningen på Eugeniavägen 23 i Solna, kommer verksamheten att koncentreras mot mer avancerad fostermedicin i relation till en viss minskning av rutinvård

Specialiserade på graviditeter

- Våra 35 medarbetare på Centrum för fostermedicin är specialiserade på graviditeter. Här finns förlossningsläkare med specialistkompetens inom fostermedicin, ultraljudsbarnmorskor, undersköterskor och genetisk vägledare. Vi utför en rad undersökningar som sträcker sig från rutinkontroller till avancerade undersökningar och behandlingar av foster under graviditet, säger Peter Lindgren.

Exempel på behandlingar är moderkaksprov, fostervattenprov och ultraljud i tidig och sen graviditet. Patienter kommer även för second och third opinion inom fostermedicin. Verksamheten ger också avancerade behandlingar till patienter från hela landet.

- Operationer på foster under graviditet är nationellt centraliserade till Centrum för fostermedicin, genom rikssjukvårdsuppdrag. Vissa fosteravvikelser sköts tillsammans med barnkirurgin som rikssjukvårdsuppdrag, till exempel kan foster som föds med diafragmabråck få en särskild behandlingsmöjlighet med hjärtlungmaskin (ECMO) på Karolinska, säger Peter Lindgren. 

- Att vi nu har invigt våra nya lokaler och tar emot första patienterna samma dag känns fantastiskt bra. Utan vår enastående personal hade det inte varit möjligt, det har varit ett intensivt och målinriktat samarbete som gett resultat till en lyckad inflyttning i nya lokaler. Nu ser vi fram emot att möta våra patienter med förnyad kraft, säger Åsa Wijkström, Patientområdeschef Graviditet och Förlossning.

Text och foto: Kätryn Cars

Fakta om Centrum för fostermedicin

  • 35 medarbetare: Läkare, barnmorskor, undersköterskor, genetisk vägledare, ingenjör.
  • 4 är professorer/docenter och 12 är disputerande.
  • Cirka 20 000 patientbesök och behandlingar per år. i verksamheten som finns både på Karolinska i Huddinge och i Solna

Några viktiga årtal:

1998 Centrum för fostermedicin blev en egen verksamhet inom kvinnosjukvården
2004 Kvinnosjukvården fick en egen professur inom fostermedicin, Magnus Westergren
2012 Verksamheten får rikssjukvårdsuppdrag Intrauterina ingrepp (Laserbehandling av tvilling till tvilling transfusion, blodtransfusion till foster eller inlägg av shunt hos foster med vätskeansamling.)
2012 Centrum för fostermedicin tilldelas Karolinapriset för vård av foster och familj vid missbildningar
2018 Centrum för fostermedicin inviger ny mottagning på Eugeniavägen 23

Inom verksamheten pågår flera forskningsprojekt, några av dem är:

  • Om mätning av livmodertappens längd rutinmässigt kan påverka antalet för tidigt födda barn?
  • Om vi kan screena tidigt i graviditeten för att profylaktiskt behandla och minska antal graviditeter med havandeskapsförgiftning?
  • Molekylärbiologisk forskning som till exempel stamceller under graviditet i syfte att minska allvarlighetsgraden av en genetiskt orsakad sjukdom hos fostret.
Peter Lindgren, Patientflödeschef, välkomnar till invigningen av den nya mottagningen för Centrum för fostermedicin Karolinska Solna.