Utredningen om Karolinska Universitetssjukhusets hantering av operationskapacitet för cancer i övre buken sommaren 2017 har lämnats över till sjukhuset

Nyhet

Anders Milton lämnade under förmiddagen över sin utredning till Karolinska Universitetssjukhuset.

Utredningen, som gjorts mot bakgrund av situationen med kapacitetsbrist och försenade canceroperationer inom övre abdominell kirurgi sommaren 2017, överlämnades till uppdragsgivarna Karolinskas biträdande sjukhusdirektör och operativa direktör, Annika Tibell, samt Nina Nelson Follin, kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör idag, tisdagen den 29 maj 2018.

Sjukhuset kommer att återkomma med några första kommentarer till utredningen.

Läs utredningen här

Syftet med utredningen var att utreda:

  • Hantering och planering av operationskapacitet för övre abdominell kirurgi (och specifikt cancerkirurgi inom detta område) inför sommaren 2017
  • Hantering av den uppkomna situationen med kapacitetsbrist under sommaren, inklusive hur situationen bedömdes och vilka åtgärder som vidtogs under sommaren och början av hösten
  • Kommunikation relaterat till situationen; intern eskalering och information, kommunikation gentemot ägare/beställare, kommunikation gentemot övriga sjukhus, kommunikation med Stockholms medicinska råd (SMR) samt ev. övrig extern kommunikation
  • Handläggning av erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus

Om utredaren:

Anders Milton har varit ensamutredare. Han är leg läkare, har arbetat på njurmedicin i Uppsala och doktorerat inom njurmedicin. Anders Milton har varit ordförande och VD för Läkarförbundet, samt ordförande för bland annat SACO, Svenska Röda Korset, WMA och Folk och Försvar. Han har varit verksam som utredare åt olika regeringar för olika nationella och internationella uppdrag inom det medicinska området.