Karolinska Universitetssjukhusets flytt till den nya sjukhusbyggnaden i Solna

Nyhet

Den 23 april öppnade den nya sjukhusbyggnaden. Det mesta av öppenvården (mottagningar och dagvård), ett flertal Bild och Funktionsenheter samt slutenvård för reumatologi, hud- och njursjukdomar har nu flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden.

Kort summering av flyttdagen 22 april och öppningsdagen 23 april

• Den nya sjukhusbyggnaden öppnade 23 april kl 07.00 med ett 30-tal öppenvårdsenheter (mottagningar och dagvård), Bild och Funktion, en vårdavdelning samt huvudentrén, reception, restauranger och annan service för patienter, anhöriga och medarbetare.
• 14 inneliggande patienter flyttades redan under söndagen 22 april till sina nya rum på vårdavdelningen Eugeniavägen 3, B9:11, med start 07.00
• Positiva kommentarer från patienter och medarbetare
• Flytten gick lugnt och smidigt tack vare goda insatser från flyttande och mottagande personal
• God atmosfär och lugn stämning på avdelningarna
• En väl uppbyggd supportorganisation hanterar snabbt eventuella problem som uppstår

Lärdomar inför kommande flyttar under 2018-2019

• Medarbetarnas engagemang i förberedelser och flytt har varit helt avgörande
• Anpassad vårdproduktion med bibehållen bemanning har varit viktigt för en kontrollerad och lugn flytt
• Viktigt att flytta utrustning så tidigt som möjligt
• Viktigt att i flyttplaneringen ta hänsyn också till effekter för icke flyttande verksamheter
• Tät samverkan med andra vårdgivare inom länet, samt andra universitetssjukhus viktigt
• Stort fokus på att säkra tekniska kommunikationssystem

Etableringsorganisationen har som uppdrag att säkerställa att avvikelser omhändertags i samband med flyttarna och under den inledande etableringsperioden. 

Första mötet tisdag 24 april behandlade bland annat:

• Fortsatt förbättringsarbete kring tydliga skyltar och patientkallelser
• Anpassning av inställning av vissa dörrar (t.ex. access, öppettider)
• Förnyad kontakt med taxi och färdtjänst kring adressändring

Nu har 2018 års flyttar påbörjats till den nya sjukhusbyggnaden. Under den första tiden efter inflytt skickar Karolinska Universitetssjukhuset ut regelbundna rapporter kring hur flytt och etablering fortskrider.