Regional biobank går över till Karolinska

Nyhet

Karolinska tar över ansvaret för Stockholms medicinska biobank och ett nytt regionalt biobanksråd bildas.

Stockholms medicinska biobank har som främsta uppdrag att samla in och tillhandahålla prover från regionen, som till exempel blodprover och vävnadsprover, för att stödja patienters egen vård och behandling, forskning och utveckling. Den inrättades 2014 med Stockholms läns landsting som huvudman.

Den 5 december 2017 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att hela biobanken ska övergå i Karolinskas regi. Formellt gick ansvaret för verksamheten över från landstingsstyrelsens förvaltning till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset vid nyår. Sjukhusdirektören har sedan uppdragit till Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) att ansvara för verksamheten.

Positivt beslut

Redan tidigare tillhörde den större delen av den operativa biobankservicen, det vill säga utrustning och anställda som sköter provinsamling och provhanteringen, KUL.
Landstingsstyrelsens beslut innebär att även de regulatoriska delarna av biobanken ska gå över i sjukhusets regi. Den regulatoriska delen har bland annat hand om den strategiska inriktningen på biobankning i regionen, hanterar etikansökningar och ser till att alla följer samma rutiner, samt lagar och regler kring proverna.

- Jag är glad över det här och ser beslutet som något mycket positivt. Jag tror att vi kan hitta många samordningsvinster när det gäller till exempel digitalisering och kompetensförsörjning. När styrningen av biobanken flyttas närmare oss och vår miljö för universitetssjukvård, tror jag att det blir enklare att utvecklas tillsammans, säger Andreas Matussek, funktionschef för KUL.

Idag arbetar ca 15 anställda på Stockholms medicinska biobank. De sitter i lokaler på Norra Stationsgatan, men ska flytta till sjukhusområdet i Solna. Den 1 april kommer de anställda organisatoriskt att gå över till Karolinska.

- Processen fram till det här beslutet har varit lång, vilket har påverkat oss, som alla organisationsförändringar gör. Nu kommer vi att ha så nära till varandra att vi träffas i korridoren, och det tror jag är bra. Vi ser fram emot att fortsätta uppbyggnaden av den regionala infrastrukturen och stödja verksamheterna på ett effektivt sätt, säger Lena Brynne, som fortsätter som chef i verksamheten.

Prover från vårdcentraler

Stockholms medicinska biobank tar emot prover från Stockholms sjukhus och från vårdcentraler i landstingets regi, men också från icke-landstingsägda Aleris och Unilabs.

För att säkerställa att alla aktörer får samma förutsättningar för biobanking kommer det att anställas en juridisk biobankssamordnare landstingsstyrelsens vid funktionsområde forskning och innovation vid landstingsstyrelsens förvaltning. Dessutom ska det inrättas ett regionalt biobanksråd där alla aktörer ingår och som ska ledas av landstingets forsknings- och innovationsdirektör.