Psykiatrins konsulter stödjer patienter i somatisk vård

Nyhet

Många patienter som vårdas för fysiska tillstånd behöver också psykiatriska kontakter. Som en resurs för Karolinska i Huddinge finns Psykiatri Sydvästs konsultenhet som tar emot remisser när det gäller vuxna.

Konsultsjuksköterskorna Eva-Mari Nordenadler, Yvonne Thysell och Carl Estenfeld.

Konsultenheten i Huddinge har funnits sedan 1997 och startade på initiativ av psykiatriker Lars Wahlström. Från början bestod konsultenheten endast av läkare.

– Men av internationella kontakter och studier förstod vi att sjuksköterskor med specialistkompetens i psykiatri kan göra väldigt bra insatser för patienterna. De kan vara med direkt i omvårdnadsarbetet och till exempel sänka ångestnivån genom särskilda tekniker, göra läkemedelsbedömningar och i samråd med oss läkare även göra suicidbedömningar. De kan också stötta sina kollegor i den somatiska vården och hjälpa dem att förstå patientens reaktion och de kan vara spindeln i nätet när det gäller patientens fortsatta kontakt med psykiatrin, säger Lars Wahlström.

Flera konsultsjuksköterskor

Därför har konsultenheten utökats med fyra sjuksköterskor med specialistkompetens inom psykiatri. Yvonne Thysell och Carl Estenfeld är två av dem. Konsultenheten jobbar i olika team och har fasta samarbeten med flera verksamheter, som hiv-mottagningen, specialistmödravården och neurologkliniken. De träffar också många patienter utanför de fasta samarbetena, både på vårdavdelningarna och i den öppna vården. Patienterna kan ha en psykiatrisk diagnos som försvårar behandling och kontakt med den somatiska vården. De kan också ha drabbats av ångest och depression på grund en viss behandling eller på grund av sitt fysiska tillstånd.

– Jag upplever att många blir lättade när vi kommer, både patienter och personal. Man kan säga att vi ser de extra sköra patienterna med andra ögon. Vi har också tid, säger Yvonne Thysell.
Carl Estenfeld är särskilt tilltalad av det konsultpsykiatriska arbetssättet.

– Det är väldigt tillfredställande att få jobba långsiktigt och med hela människan – kropp, psyke och livssituation, säger han.

Diskussioner om utökning

Än så länge är det Karolinska i Huddinge som har möjlighet att skicka remisser till konsultenheten. Men Lars Wahlström berättar att det finns diskussioner om att även inrätta en konsultenhet på Karolinska i Solna.

– Men ännu är inga beslut fattade.

Text och foto: Lisa Thorsén

BUP:s konsultenheter för Karolinskas unga patienter

Barn- och ungdomspsykiatrins konsultenheter i Huddinge och i Solna tar emot remisser från Karolinska när barn och unga som utreds eller vårdas för fysiska tillstånd behöver träffa psykolog, psykoterapeut eller barnpsykiatriker.

Läs mer