Nytt beslut om inflytt i BioClinicum

Nyhet

Förändringskommittén på Karolinska Universitetssjukhuset har fattat beslut kring ändrade flyttplaner för BioClinicum. Prorektor på Karolinska Institutet var adjungerad till denna agendapunkt.

Följande beslöts:

  • Det tidigare beslutet från 3 mars om flytt till BioClinicum 15-25 maj justeras på grund av den vattenläcka som inträffade 7 april och de skador som uppstod som följd av detta.
  • Den fortsatta inflyttningen delas upp i två delar:

    - För några få forskargrupper som av olika skäl måste flyttas före sommarledigheten genomförs flytt under vecka 20 (15-18 maj). 

    - Resterande, vilket är merparten av verksamheterna, sitter kvar i sina befintliga lokaler och flyttar först när återställandet efter vattenskadorna är genomfört, vilket blir efter sommarledigheten. När det finns information om tidplan för återställande kommer beslut fattas om tidpunkt för denna flytt. Målsättningen är att beslut om flyttdatum kan fattas i början av juni.