Karolinska Universitetssjukhuset får ny styrelse

Nyhet

Att fokusera på att ge våra patienter den absolut bästa vården är fortsatt vårt viktigaste fokus. Vi genomför en stor förändring och det är vårt ansvar att fortsätta implementera dessa förändringar som vi har planerat, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom med anledning av att ägarna byter ut Karolinska Universitetssjukhusets styrelse.

De fem förtroendevalda ledamöterna i Karolinska Universitetssjukhusets styrelse valde tisdagen den 10 april att ställa sina platser till omedelbart förfogande för att undvika att en debatt kring styrelsen och dess arbete blir en distraktion och ett hinder för det fortsatta arbetet med Karolinska Universitetssjukhuset, se även  pressmeddelande här.

Kort därefter meddelade den styrande Alliansen i Landstinget att de hade för avsikt att tillsätta en ny styrelse för vårt sjukhus, vilken presenterades vid en presskonferens idag den 11 april.

Det händer mycket runt vårt sjukhus nu och vi har många förändringar att arbeta med samtidigt som vi bedriver vård. Den snart förestående flytten in i den nya sjukhusbyggnaden och införande av den nya vårdnivån intensivakut i Solna är bara några exempel. I Huddinge sker också stora förändringar av vårdmiljön i form av en ny byggnad. Vår uppgift på sjukhuset är att ge den absolut bästa vården till våra patienter. Det är det vi fokuserar på nu, precis som alltid.

Vilka som sitter i styrelsen är en fråga som bestäms av ägarna. Vi kommer att agera framåtriktat ihop med den styrelse som ägarna tillsätter.

Melvin Samsom
Sjukhusdirektör