Söndagens flytt till nya sjukhusbyggnaden är nu klar

Nyhet

Söndagens patientflytt till nya sjukhusbyggnaden är klar och vårdpersonalen har börjat vårda patienterna i de nya lokalerna. Måndag den 23 april öppnar öppenvården och sjukhusets huvudentré på Eugeniavägen 3.

Ca 12.30 Uppdatering:

Söndagens patientflytt till nya sjukhusbyggnaden är klar och vårdpersonalen har börjat vårda patienterna i de nya lokalerna. För patienterna innebär det att de nu får fortsätta sin vistelse på Karolinska Universitetssjukhuset i egna rum.

Rummen är utrustade med en sjukhussäng, sängbord, fåtölj, stol, bord och ett låsbart klädskåp samt en extrasäng för anhöriga. I rummen finns också en väggfast TV-skärm som utöver TV- och radiokanaler också är uppkopplad mot internet. Rummets utformning och storlek skapar förutsättningar för vårdpersonalen att arbeta i team, inne i rummet hos patienten.

Annelie Liljegren, överläkare och ansvarig för patientflytten.

Tidplanen för flytten kunde följas utan problem:

- Flytten har gått lugnt till och helt enligt plan. De patienter som flyttades finns nu i sina nya rum sedan några timmar tillbaka i den nya miljön. Vi har inte haft några patientrelaterade medicinska incidenter i samband med flytten, säger Annelie Liljegren, överläkare och ansvarig för patientflytten. Hon fortsätter:

- Flytten av all utrustning är också den klar och vi är förberedda för att ta emot patienter till våra mottagningar som öppnar i den nya byggnaden i morgon bitti. 

Byggnaden har en yta på 330 000 kvm och cirka 8000 rum. 

 

Ca 09.00, Uppdatering: 

Två av dem som jobbar under dagen är Emmy Wakäng och Max Edfors, flyttsamordnare från Trauma och Reparativ Medicin. Idag arbetar de som "fråga-mig-personer".

De svårast sjuka patienterna flyttas först

De svårast sjuka patienterna först, det är grundprincipen för patientflytten till ytterligare nya delar av den nya sjukhusbyggnaden i Solna idag.

Ett tiotal patienter flyttas nu över till den nya sjukhusbyggnaden. Ett mindre antal patienter ska även flyttas inom den nya sjukhusbyggnaden, en transport på ca 2 minuter. Patienterna flyttas i sina sängar med hjälp av en transportör, ledsagade av en sjuksköterska.

Grundprincipen för patientflytten är att de svårast sjuka flyttas först och eventuellt smittsamma patienter flyttas sist. Både på de befintliga avdelningarna och i den nya sjukhusbyggnaden finns, förutom ordinarie vårdpersonal, flyttpersonal som ser till att patienterna som ska flytta tas om hand på bästa sätt.

Två av dem som jobbar under dagen är Emmy Wakäng och Max Edfors, flyttsamordnare från Trauma och Reparativ Medicin. Idag, under flytten arbetar de som "fråga-mig-personer".

- Patientflytten har gått mycket bra och det har varit lugnt. Personalen har vetat exakt vad de ska göra och arbetat enligt plan. Patienterna verkar nöjda och förväntansfulla. Jag tror de har sett fram mot den här dagen.

 

Cirka kl 6.30 Uppdatering:

All personal som medverkar under flytten har t-shirts i olika färger för att markera de olika rollerna under dagen.

 

Idag fortsätter inflytten av sjukvård till nya sjukhusbyggnaden i Solna 

Under morgonen i dag flyttas ett fåtal inneliggande patienter inom hud, reumatologi och njurmedicin till den nya sjukhusbyggnaden. Flytten av utrustning har pågått under hela veckan. I eftermiddag beräknas allt vara flyttat och färdigställt inför öppnandet av öppenvården på Eugeniavägen 3, i morgon måndag den 23 april.

Ett uppstartsmöte har under morgonen hållits med all personal som medverkar under flytten. T-shirts i olika färger har delats ut för att markera de olika rollerna som personalen har under dagen.

Exempelvis har samtliga sjuksköterskor som ska följa med patienterna när de flyttas lila färg på t-shirten, medan teknisk-supportpersonal har grön t-shirt.

Patienterna har fått information om hur flytten kommer att gå till, där allting är minutiöst planerat. Exakta uträkningar finns för allt från bemanning och vilken väg genom kulverten som är lämpligast, till vilka hissar som ska användas.

Patienternas väg till den nya byggnaden går genom kulverten under jord, som förbinder den gamla och den nya sjukhusbyggnaden en sträcka på cirka 600-900 meter, vilket tar cirka 10 minuter. På plats i kulverten finns en fullt utrustad akutstation, bemannad med narkosläkare och narkossjuksköterska, strategiskt placerad halvvägs mellan nya och gamla byggnaden.

 

Visualisering av vårens flytt av vårdverksamheter till nya sjukhusbyggnaderna i Solna.

Verksamhet från fem Teman och tre Funktioner har flyttat in i två "flyttpaket" under våren. Vi flyttade in på ca 100 000 m² 2016 och under våren. Under hösten 2018 flyttar vi in på ytterligare ca 145 000 m².

Mer information: