Hon vill ge rörelseglädje vid livets slut

Nyhet

Erika Franzén har tagit fram en bok om Fysioterapi i palliativ vård, tillsammans med Sylvia Sauter och Ammis Lübcke.

Erika Franzén, fysioterapeut och FOU-chef på Funktion Hälsoprofessioner, har tillsammans med Sylvia Sauter och Ammis Lübcke skrivit boken Fysioterapi i palliativ vård – rörelseglädje tills livet tar slut.

Varför har ni skrivit boken?

– Det var egentligen en förfrågan från Studentlitteratur. Sylvia har varit med och redigerat ett häfte som skrivits tidigare i det här ämnet, och nu ville Studentlitteratur ta fram en bok. Min roll ha varit vetenskaplig redaktör, att hålla koll på den lilla forskning som finns på området så att vi har belägg för det vi säger.

Varför behövs boken?

– Det här är ett ganska smalt område. Vi fysioterapeuter har inte tagit så mycket plats här som vi skulle kunna göra. Vi vill lyfta ämnet, fysioterapi är vårt område och vi kan behandla patienter ända tills livet tar slut. Men vi måste våga kliva in mer i det palliativa skedet. Döende patienter finns överallt i våra vårdformer och boken ska också kunna fungera som en handbok för de som träffar dessa patienter då och då.

Varför är det viktigt med fysioterapi i palliativ vård?

– Många patienter mår väldigt bra av att fortsätta röra sig och träna fastän man är i ett palliativt skede. Det ger ökad livskvalité, patienterna får fortsätta att känna sig levande och kan behålla sin självständighet så länge som möjligt. Det ger hopp och frigör hormoner som får oss att må bra.

Text och Foto: Linn Almerud