BUP:s konsultenheter finns för Karolinskas unga patienter

Nyhet

Barn- och ungdomspsykiatrins konsultenheter i Huddinge och i Solna tar emot remisser från Karolinska när barn och unga som utreds eller vårdas för fysiska tillstånd behöver träffa psykolog, psykoterapeut eller barnpsykiatriker.

Psykolog Kristin Edfeldt och Anna Bellander.

BUP:s konsulter är psykologer, psykoterapeuter och barnpsykiatriker.

Bedömer och behandlar barn och unga

De träffar de unga patienterna både på sjukhuset och på den egna mottagningen. De bedömer och behandlar barn och ungdomar från noll till sjutton år som kommer på remiss från sjukhuset för att de har en somatisk sjukdom och en psykiatrisk problematik, som påverkar varandra. En psykiatrisk bedömning kan ibland vara en viktig pusselbit när en patient utreds för oklara eller svårtolkade sjukdomstillstånd.

– Någon kanske har kraftig ångest inför framtiden och hur livet ska bli med en kronisk sjukdom. Någon annan orkar inte sköta sin sjukdom på grund av nedstämdhet eller koncentrationssvårigheter. När det gäller små barn handlar det ofta om relationen mellan barn och föräldrar, där vi till exempel kan stärka anknytning och samspel, säger Anna Bellander psykolog och enhetschef på BUP konsultenhet vid Karolinska i Huddinge.

De små djuren är en hjälp för att prata om hur familjen ser ut och nallekorten visualiserar känslor.

Krisstöd till familjer och stöd till personal

Konsulterna jobbar även med direkt stöd till familjen vid allvarligare kriser. Samverkan och konsultation genomförs genom regelbundna psykosociala ronder eller för mindre personalgrupper. Det kan bland annat handla om hur man kan få till ett gott samarbete med en patientfamilj i svår kris. Målet är att barnet eller ungdomen ska få utvecklas och leva ett så gott liv som möjligt, trots den belastning som en sjukdom kan föra med sig.

Text och foto: Lisa Thorsén