Vuxenakuten i Solna stänger 1 maj

Nyhet

Vuxenakuten på Karolinska Solna stänger den 1 maj 2018 och ersätts av en ny vårdform kallad intensivakut.

Karolinskas befintliga akutmottagning för vuxna stänger och ersätts av en helt ny vårdform i Sverige - intensivakut. Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller med accepterad remiss från annan vårdgivare och behöver Karolinskas högspecialiserade resurser. Det innebär att många patienter som idag söker sig till akutmottagningen på Karolinska i Solna nu ska söka sig till något av de andra sjukhusens utökade akutmottagningar eller till de nyöppnade närakuterna.

Intensivakuten öppnar i Karolinskas befintliga akutmottagning i gamla sjukhusbyggnaden och kommer att ta hand om de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser. Det är till exempel patienter som kommer med helikopter, ambulans eller med accepterad remiss. En särskild grupp patienter som redan går under behandling på Karolinska, kommer också, efter kontakt med sjukhuset, att kunna komma till intensivakuten om de blir akut dåliga. Intensivakuten på Karolinska i Solna planeras för att ha kapacitet att ta hand om flertal skadade eller akut svårt sjuka patienter samtidigt. Syftet är att patienterna ska få rätt vård utifrån sitt behov på rätt instans i systemet från början

När den nya vårdformen intensivakut på Karolinska i Solna öppnar den 1 maj 2018 är det inte längre en akutmottagning där alla patienter kan gå in, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. För andra vuxna som behöver akut vård finns länets sex akutsjukhus samt tio närakuter för både vuxna och barn. Geografiskt närmaste vårdgivare är Närakut Haga, Karolinska vägen 39
Tanken är att en stor del av den högspecialiserade vården ska koncentreras till en plats i länet för att användas än mer effektivt och komma fler till del.

Fakta

Den 1 maj 2018 stänger den nuvarande vuxenakuten och ersätts med den nya vårdformen intensivakut. Till hösten kommer intensivakuten att flytta in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna.

Omfördelningen av akuta patienter inleddes i oktober 2017 genom förändrade ambulansrutiner och ändrad hänvisning hos 1177 Vårdguiden. Ett antal kommunikationsinsatser pågår sedan februari 2018 för att stödja förändringen och förenkla för patienterna att hitta rätt akut vård.

Läs mer om ny struktur för akut vård med olika vårdformer på Stockholms läns landstings hemsida.

Läs mer