Ny dygnet runt-jour för ballongvidgning

Nyhet

På Karolinska i Huddinge är en dygnet runt-jour för ballongvidgning, PCI (Percutan Coronar Intervention) invigd. Öppningen av jouren är ett led i att stärka kranskärlsvården och bättre omhändertagande av patienter i södra delarna av Stockholm.

Jeanette Kuhl och Holger Stalberg vid invigningen.

Beslutet att stärka kranskärlsvården på södra sidan av Stockholms län togs av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i mars 2017.

– Det känns väldigt bra att vi har lyckats bygga upp och starta denna PCI-jourlinje på relativt kort tid, säger Jeanette Kuhl, hjärtspecialist och patientområdeschef för Kranskärls- och hjärtklaffsjukdom, Tema Hjärta och Kärl.

Linda Mellbin som är patientflödeschef för Kranskärlssjukdom och Maryam Pazsad som är omvårdnadschef på interventionsenheten har varit nyckelpersoner i detta arbete.

- Vi har rekryterat 18 sjuksköterskor det senaste året vilket först gjorde det möjligt för oss att öppna upp PCI-jourverksamhet på lördagar i Huddinge vilket lett till bättre vård av hjärtinfarktpatienter och nu startar vi alltså en 24/7 PCI-jour, berättar Jeanette Kuhl.

Bättre omhändertagande av patienter i södra delarna av Stockholm

Syftet med att starta en ny jour är att skapa jämlik vård för hjärtinfarktpatienter inom Stockholm oavsett om man bor i södra eller norra delarna av länet. Patienter med akut hjärtinfarkt, så kallad STEMI som är i behov av snabb kranskärlsröntgen har jourtid tidigare genomgått denna undersökning på Karolinska Solna men de kommer nu omhändertas direkt i Huddinge oavsett om de kommer själva till akuten eller via ambulans.

I och med öppnandet av PCI-jouren i Huddinge kommer patienter som bor i de södra delarna av Stockholms län att tas om hand mycket snabbare – och tidig intervention är en viktig faktor för hur utgången blir.

Arbetat fokuserat

Alla medarbetare som är involverade i flödet av kranskärlssjuka patienter har i flera månader arbetat fokuserat med att säkerställa att allt är på plats för att kunna starta upp PCI-jourverksamheten i Huddinge.

- Att som ni har gjort, ändra PCI-beredskapen till dygnet runt, rekrytera personal, etablera kringjourer och anpassa verksamheten var ingen lätt uppgift, därför är detta väl värt att uppmärksamma, säger Holger Stalberg, medicinsk rådgivare på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.

- Nu kommer STEMI-patienter i sydvästra länet, där behovet är störst, ha samma goda förutsättningar att få den vård de behöver, avslutar Holger Stalberg.

Visning av den nya dygnet runt PCI-jouren som Tema Hjärta och Kärl nu har invigt på Karolinska Huddinge.

Att Karolinska i Huddinge har förbättrat omhändertagandet av patienter med kranskärlsjukdom och hjärtinfarkt visar sig i resultatet från Swedehearts kvalitetsregister 2017 som nyligen presenterades, Karolinska i Huddinge hamnar på en delad tredjeplats bland alla sjukhus i Sverige, och Karolinska i Solna hamnade på en delad förstaplats.

Som ett led i att ytterligare förbättra vården för patienter med kranskärlssjukdom arbetar patientområdeschef Jeanette Kuhl för att skapa ett Kranskärlcentrum i Huddinge.

– Öppnandet av en PCI-jour dygnet runt är ett första steg och vi vill också öppna en hjärtdagvårdsavdelning för kranskärlssjuka patienter inom en snar framtid. Dit ska patienter som söker Huddingeakuten och är i behov av snar utredning av eventuell kranskärlssjukdom att kunna tas emot, säger Jeanette Kuhl.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har ett stort akutuppdrag och det är viktigt att hjärtsjuka patienter kan tas emot och erbjudas en snabb utredning, en evidensbaserad behandling och bästa möjliga uppföljning. Hjärtdagvårdsavdelningen kommer att ha ett nära samarbete med Funktion Akut i Huddinge.

Mer information