Fler neurologiska vårdplatser på Karolinska Huddinge

Nyhet

Under förra hösten ledde bristen på sjuksköterskor till ett färre antal neurologiska vårdplatser. Nu börjar läget förändras och den 5 mars öppnade avdelning R84 i Huddinge igen.

- Bara ryktet att vi ska öppna igen har lockat tillbaka gamla medarbetare, berättar Anna Kiriakou, vårdenhetschef för patientområde Sjukdomar i nervsystemet. 

För närmare ett år sedan tvingades tema Neuro stänga stora delar av vårdavdelning R84 som då slogs ihop med vårdavdelning R82. Nu har avdelning R84 öppnat igen med fem vårdplatser, varav två andningsplatser och åtta dagvårdsplatser. Möjligheten att åter öppna avdelningen kom när nyrekrytering och återvändande medarbetare löste bemanningen. 

- Vi har fantastiska medarbetare som varit engagerade i arbetet med att öppna avdelningen igen. Det har varit en framgångsfaktor, säger Anna Kiriakou, vårdenhetschef.

- Vi har fantastiska medarbetare som har varit engagerade och delaktiga i vårt arbete för att öppna avdelningen igen och det har varit en framgångsfaktor, berättar Anna Kiriakou.

Viktiga steg har varit att medarbetarna på avdelningen har varit involverade i arbetet med bland annat arbetsmiljöfrågor och i processen för nya vårdplatser.

- Avdelningarna har under den här tiden arbetat tillsammans på R82 och det samarbetet tar vi med oss nu när vi öppnar R84 igen. Vi måste hjälpas åt för att kunna ge så bra vård som möjligt och det har vi lärt oss under den här perioden, säger Anna Kiriakou och fortsätter:

- Vi har lagt mycket fokus på bemanningsfrågorna och jobbat tillsammans för att hitta lösningar. Vi har också sett över schemaläggningen och nu fortsätter arbetet med utbildning kring hälsosamma scheman.

Nyinvigning av R84 i Huddinge, temachef Magnus Andersson klipper bandet.

Text: Anna-Clara Söderlund

Vårdplatser inom neuro Huddinge

Fakta vårdplatser inom patientområdena Sjukdomar i nervsystemet och Neurovaskulära sjukdomar Karolinska Huddinge:
Tema Neuro tog med övergången till nya verksamhetsmodellen i höstas ett omtag, och rekryterade omvårdnadschefer och sjuksköterskor. Vårdplatser inom patientområdena på Karolinska Huddinge från 5 mars:

  • Avdelning R82 har 10 vårdplatser och 2 vårdplatser på NAVE, Neurologisk Akutvårdsenhet (en övervakningsenhet).
  • Avdelning R84 har 5 vårdplatser, varav två för andningspatienter (med andningsundersköterska på sal) och 8 dagvårdsplatser.

Därutöver pågår inom verksamheten fortsatt rekrytering av nattpersonal.

Nästkommande steg blir att öppna veckovård med ytterligare vårdplatser på R84 samt vårdplatser inom NAVE.

Fakta patientområden Tema Neuro

Inom Tema Neuro finns patientområdena Sjukdomar i nervsystemet, Neurovaskulära sjukdomar och Neurokirurgi.

Tema Neuro har verksamhet både på Karolinska i Huddinge och i Solna.