De öppnar för fler hjärtoperationer

Nyhet

Ett nytt arbetssätt på thoraxintensiven i Solna ska minska köerna till hjärtoperation och frigöra intensivvårdsplatser.

- Vi tror att vi genom vårt nya flöde kommer att kunna operera cirka 100 fler patienter per år. Det är en ökning med 12 procent jämfört med förra året, vilket är en väldigt stor ökning, berättar Björn Persson, funktionsområdeschef funktionsområde Thorax- och kärloperation samt thoraxintensivvård, Funktion PMI (Perioperativ medicin och intensivvård).  

Det nya konceptet berör patienter som genomgått lite enklare hjärtkirurgi, exempelvis kranskärlsoperationer och enklare hjärtklaffsoperationer. Patienterna är relativt friska i övrigt med bra förutsättningar att snabbt återfå sina normala funktioner.

- Vi har öppnat en ny sal där patienterna kommer att stanna en natt och sedan skrivas ut till vårdavdelning. Arbetssätten på salen är förenklade och liknar mer de som används på en postoperativ avdelning än en intensivvårdsavdelning.

Tidigare har dessa patienter, som genomgår planerade hjärtoperationer, efter sin operation vårdats tillsammans med patienter som genomgått mer omfattande operationer och kräver tyngre thoraxintensivvård. Det har lett till att många av hjärtoperationerna skjutits upp då intensivvårdsplatserna behövts till mer akuta patienter.

- Nu frigör vi både intensivvårdsplatser och intensivvårdssjuksköterskor, samtidigt som vi ändå har de resurserna nära om komplikationer skulle uppstå. Det är medarbetarna här som har tagit initiativet till det nya flödet eftersom de har sett att dessa patienter inte behöver den tunga intensivvården, säger Björn Persson.

Det nya arbetssättet testades under vecka 9 och körde igång permanent den 5 mars. Arbetet har skett tillsammans med Tema Hjärta och Kärl plan 12.