Barnanpassning av miljöer i nya sjukhusbyggnaden fortsätter

Nyhet

Barn behöver leka och lära också när de vistas på sjukhus. Under våren startar en efterlängtad satsning när dag- och lekrum byggs på alla barnslutenvårdsavdelningar i den nya sjukhusbyggnaden Karolinska Solna.

Det finns redan mycket pedagogisk barnverksamhet i den nya sjukhusbyggnaden. För att möta barns behov i olika åldrar organiserades den på ett nytt sätt efter flytten till den nya sjukhusbyggnaden. Här finns till exempel Pedagogiskt Resurscentrum, lekterapi, en utelekplats, barnbibliotek och neonatalavdelningarna med ett tydligt familjecentrerat fokus.

Barnverksamhet med bibliotek.

Inom barnverksamheten i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Solna finns kök på varje våningsplan. Här serveras patientmaten. Det finns även tillredningskök där bland annat bröstmjölk, välling och bröstmjölksersättning bereds. Samtidigt finns särskilt inom barnonkologiverksamheten, på plan 12, ett behov av ett kök där föräldrar kan laga mat och vistas, då man ofta stannar längre tider på sjukhuset.

- Det är ett angeläget behov från familjerna. I en enkät och i samtal har också föräldrar uttryckt en önskan om att kunna få laga mat åt sig och även om att kunna ge barnen mat, utöver den mat som de får i patientköket, säger Svante Norgren, Tema chef Barn och Kvinnosjukvård.

- Vad gäller just föräldrakök tittar vi nu på en lösning för tillagningsmöjligheter men vad som är viktigt att komma ihåg är att sjukhuset ska hålla högsta kvalitetskrav och hygienkrav eftersom det handlar om svårt sjuka patienter måste det till noggrann planering.

Alla patienter som vårdas på Karolinska i Solna kommer från och med den 1 december att få "hemlagad mat" från ett eget nybyggt tillagningskök. Köket ska ge ökad matglädje och locka patienterna att äta mer. Matsedeln kommer innehålla alltifrån traditionell svensk husmanskost till modernare rätter och mat med influenser från andra kulturer. Maten kommer att variera över säsong och levereras kyld till vårdavdelningarna där den värms.

Barnperspektivgrupp

Sedan ett år tillbaka har Astrid Lindgrens Barnsjukhus en barnperspektivgrupp både i Solna och i Huddinge som har ett särskilt fokus på behoven hos Karolinskas barnpatienter.

- Det finns ett stort engagemang hos vår personal när det gäller att skapa en så bra miljö som möjligt för patienterna och deras anhöriga och det är bra att verksamheten lyfter fram förslag för diskussion, avslutar Svante Norgren.