Vuxenakuten Solna stänger 1maj

Nyhet

Den 1 maj stänger akutmottagningen för vuxna i Solna. Detta är är en del i de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i SLL och där akutvården inom länet får en ny struktur med olika vårdformer.

Den första maj införs en ny vårdform, intensivakut för vuxna, på Karolinska Solna. Den nya vårdformen ersätter den nuvarande vuxenakuten Solna. Till intensivakuten kan du inte komma på egen hand, utan bara via ambulans, helikopter eller via remiss. 

Förändringen innebär att patienter som från den 1 maj skulle ha sökt akut vård på Karolinska Solna kan kontakta 1177 för rådgivning och för vägledning till rätt vård, vända sig till någon av de nya närakuterna eller en akutmottagning på annat sjukhus i länet.

Den nya vårdformen intensivakuten är en viktig del i sjukhusets högspecialiserade uppdrag.

Vuxenkuten Huddinge som tidigare

Akutverksamheten för barn på Karolinska Solna och akutverksamheten för barn och vuxna på Karolinska Huddinge fortsätter som vanligt.

Mer information vid behov av akut vård

Stockholms läns landsting inför en ny struktur för akut vård med olika vårdformer.

Läs mer om akut vård nära patienten på SLL:s hemsida. 

Vårdformer för akut vård:

  • 1177: Ring 1177 för medicinska råd och vägledning. se även 1177.se
  • Vårdcentral: Vårdcentralen (husläkarmottagning) är din närmaste mottagning för att träffa läkare eller sjuksköterska.
  • Närakut: Stockholms län få fler mottagningar specialiserade på akutvård. De nya närakuterna tar emot akuta sjukdomstillstånd och hjälper barn och vuxna. De nya närakuterna tar hand om många av de besvär som idag tas omhand på akutmottagningarna. 
  • Akutmottagning: Sjukhusens akutmottagningar tar emot mycket allvarliga eller livshotande sjukdomar och skador.

Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd.