Kommentar till dagens artikel i media om bemanningssituation och operationskapacitet på centraloperation i Solna

Nyhet

DN skriver idag den 23 februari om bemanningssituationen och risk för neddragning av kapacitet på centraloperation i Solna. Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) har ansvar för all operationsverksamhet för vuxna båda i Solna och Huddinge där centraloperation är en av fem operationsenheter i Solna.

Under hösten har bemanningen på centraloperation i Solna varit stabil, om än på en lägre nivå än önskvärt. Situationen har nu försämrats med att sammanlagt sju operationssjuksköterskor har valt att lämna sina tjänster sedan januari; det innebär konsekvenser för den nuvarande planeringen av operationsverksamheten. Bristen på operationssjuksköterskor är inte specifik för Karolinska utan en utmaning som delas med övriga sjukhus i landet.

- Sedan början av året har totalt sju av våra medarbetare på centraloperation valt att lämna sina tjänster, det är alltid beklagligt när kompetenta medarbetare väljer att lämna. Vi har haft en stabil dock minskad bemanning under hösten med 54 operationssjuksköterskor; tre medarbetare valde att säga upp sig i januari och förra vecka sa ytterligare fyra personer upp sig. En av dessa personer har valt att gå till en ny tjänst inom sjukhuset med den sammanlagda effekten att antalet medarbetare har minskat med sex personer. Det ställer till bekymmer i det korta perspektivet som gör att vi vidtar ett antal åtgärder, säger David Konrad, funktionschef för PMI.

- Om vi inte lyckas med de åtgärder som vi vidtar nu, kommer vi att behöva minska kapaciteten från vecka 10 med 49 operationssalsdagar; detta motsvarar 26% av den totala kapaciteten på centraloperation. Vi bedömer det dock som osannolikt att vi kommer att behöver drar ner kapaciteten till denna nivå, fortsätter David Konrad.

Arbetet pågår med ett antal kort- och långsiktiga åtgärder:

  • Återanställning av operationssjuksköterskor till Karolinska
  • Anställning av operationsundersjuksköterskor
  • Ökade satsningar på utbildning av operationssjuksköterskor – 6 redan anställda operationssköterskor börjar inskolning i juni
  • Pågående upphandling av extern operationskapacitet för åtminstone fyra operationssalar per vecka med effekt från v12 om nuvarande planering går i mål
  • Introduktion av en ny arbetstidsmodell – arbetet påbörjades i höstas med modellen som är väl anpassad för t ex långa canceroperationer med längre arbetspass och kortare arbetstid. Detta ska nu samverkas med fackliga representanter. Planen är att introducera modellen i Solna v14 och i Huddinge i v16
  • Introduktion av kompetensmodellen med löneintervaller som är satta efter kompetens

Information om situationen har gått ut till Patientområdeschefer (POC) inom teman via Funktionsområdeschefer (FOC) och målet är att fortsätta jobba på denna nivå för att hitta lösningar och minimera negativa effekter for patienterna. PMI och Tema Cancer har en nära dialog.

- När det gäller vårt uppdrag som ensamutförare har vi en klar bild av hur vi gör våra prioriteringar. Vi har en nära dialog med PMI för att vidta åtgärder som minimerar påverkan på befintliga planer. Kösituationen på cancer ser bättre ut än tidigare; utav 191 patienter som är operationsplanerade är det nu en patient som har väntat längre än 30 dagar, men detta är inom Standardiserad Vårdförloppstiden (SVF) för denna patient, säger Harald Blegen, chef Tema Cancer.

- Vi har kommunicerat med varandra internt för att se till att vi kan upprätthålla den förbättrade väntetiden till operation för cancerpatienter. Vi har informerat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Regionala Cancer Centrum (RCC) som ska göra en genomgång av resurser bland de andra sjukhus med ett systemperspektiv. När det gäller sommaren som kommer, är planeringen redan igång. Situationen som har uppstått nu är oroande men vi gör allt vi kan för att det inte ska behöva gå ut över patientsäkerheten, avslutar Harald Blegen.