De fångar upp patienter med undernäring

Nyhet

Sedan snart två år tillbaka finns det daglig närvaro av en dietist på Karolinska Solnas akutvårdsavdelningar. Det har bidragit till att patienter med undernäring får behandling tidigare.

Många patienter som kommer in akut till sjukhus har, utöver sin sjukdom, även undernäring eller risk för undernäring.

– Det kan röra sig om olika ätsvårigheter. Både fysiska, att patienten kanske inte kan föra mat till munnen och även nedsatt aptit eller svårigheter att tugga eller svälja. Det finns också flera sjukdomar som kan påverka nutritionen och näringsintaget, säger dietist Carolin Rydén.

Dagligen på AVA i Solna

Hon eller kollegan Catarina Hellmers Larsson bemannar dagligen Karolinska Solnas tre akutvårdsavdelningar AVA1, AVA2 och IMA.

– I och med att någon av oss finns här dagligen kan vi fånga upp fler patienter i ett tidigt skede. För varje dygn som nutritionen är dålig får patienten sämre förutsättningar Catarina Hellmers Larsson och Carolin Rydén delar på dietisttjänsten på akutvårdsavdelningarna. De diskuterar alltid behandlingen tillsammans med patienten, när det är möjligt. Här med patient Sven-Olof Malmros. att klara den övriga medicinska behandlingen, säger Catarina Hellmers Larsson.

En första bedömning av patienternas nutritionsstatus görs av en sjuksköterska vid inskrivningssamtal. Faller patienten inom kriterierna för undernäring kan dietist kopplas in, antingen via remiss, eller så tar sjuksköterskan kontakt när någon av dem befinner sig på avdelningen. Vistelsetiden på akutvårdsavdelningarna är ofta kort och innan den ökade dietistsatsningen följdes nutritionsbedömningarna många gånger inte upp.

– En patient kanske var här två-tre dagar, och sedan kunde det ta ytterligare några dagar på nästa vårdavdelning innan personalen där uppmärksammade behovet av nutritionsbehandling. Då kunde vi bli inkopplade upp emot en vecka senare än idag, säger Carolin Rydén. Sara Lindberg, omvårdnadschef på AVA1, bekräftar att nutritionsbehandling många gånger prioriterades bort tidigare

– Det är jättebra att vi har det här stödet av dietisterna för det är de som är bäst på nutrition. Patienterna är kort tid hos oss men det är en stor vinst för patienterna att kunna starta nutritionsbehandlingen redan här.

Utvecklar nutritionsarbetet

En del i Catarina Hellmers Larsson och Carolin Rydéns jobb är också kvalitetsarbete där de utvecklar nutritionsarbetet och kan hålla utbildningar för personalen. De märker att deras närvaro uppskattas.

– Det är väldigt roligt att arbeta här, och en stor anledning är att många kommer fram spontant för att säga att det är så bra att vi finns här. Alla visar uppskattning och det känns värdefullt. Idag har vi nästan 20 patientkontakter i veckan, men jag är ändå ganska övertygad om att det finns patienter som vi inte träffar men som borde få vår hjälp, avslutar Catarina Hellmers Larsson.

Text: Linn Almerud, Foto: Anders Norderman

Läs mer

I dag finns dietist motsvarande 60 procent av en heltidstjänst på Karolinska Solnas akutvårdsavdelningar AVA1, AVA2 och IMA. Tidigare jobbade de 10 procent mot akutvårdsavdelningarna och enbart med remisser. Idag har dietisterna nästan 20 kontakter i veckan, både nybesök samt uppföljningar, jämfört med 1,46 kontakter tidigare.