Kommentar till dagens artikel i media om konsultkostnader på Karolinska Universitetssjukhuset

Nyhet

DN skriver idag den 29 januari om kostnader för användningen av Boston Consulting Group (BCG) under åren 2011–2017. Tidningen har under en lång period granskat konsultkostnader på Karolinska Universitetssjukhuset och genomfört intervjuer med ansvariga talespersoner samt begärt ut fakturor, fakturaspecifikationer och avtal för perioden 2011–2017.

Sjukhuset beslutade i november 2016 att avsluta samarbetet med BCG och utfasning påbörjades, användningen av konsulttjänster från BCG avslutades helt i juni 2017.

- Vi tar användningen och kostnader för konsultanvändningen på Karolinska på fullaste allvar. Jag vill understryka att när det gäller frågor från media eller andra intressenter strävar vi alltid efter att svara på dessa frågor både skyndsamt och transparent, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

- Under den här tiden har vi själva närmare granskat vår användning av konsulttjänster från BCG och det har uppstått ett antal frågeställningar. Av den anledningen tillsatte jag en internrevision som leds av Ole Alvin, resultatet förväntas att vara klart nu i veckan. Ett viktigt syfte med internrevisionen är att få en sammanfattande bild av hela den period Karolinska har anlitat BCG; detta till exempel med hänsyn till att när jag tillträde som sjukhusdirektör oktober 2014 hade BCG redan jobbat med den tidigare sjukhusledningen i nästan fyra år. Denna helhetsbild är viktig för att kunna jobba vidare med förbättringen av styrning, uppföljning och processer gällande kostnader för externt stöd.

Internrevisionen planeras att vara klar den 31/1, därefter ska innehållet presenteras för sjukhusdirektören och styrelsen. Sjukhuset kommer att kommentera rapporten snarast efter överlämnandet.