Karolinska tredje bästa sjukhuset i landet

Nyhet

Tack vare topplaceringar i den tunga kategorin medicinsk kvalitet samt trycksår knep Karolinska återigen tredjeplatsen när Dagens Medicin i dag publicerade listan över landets bästa universitetssjukhus. Sämre gick det dock i kategorin överbeläggningar.

Karolinska behåller tredjeplatsen från förra året i klassen Bästa Universitetssjukhus, det framgick när Dagens Medicin publicerade sin årliga ranking av sjukhusen i landet i dag.

Inom kategorierna tillgänglighet, medicin och trycksår placerade sig Karolinska i topp tre. Bidragande till tredjeplatsen var också de fina placeringarna i delgrenarna hjärta, cancer, njursvikt, intensivvård och psykiatri. I kategorierna patientenkäter, ekonomi och överbeläggningar hamnade sjukhuset däremot på plats sex och sju, det vill säga i botten. Förstaplatsen togs åter hem av Norrlands universitetssjukhus.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom är nöjd över topp-tre-placeringen:

- Förra året höjde vi oss från femte till tredje plats, en placering som vi nu behåller vilket vi är väldigt glada för. Detta trots ett intensivt år med stora förändringar. Det är mycket glädjande att vi i kategorin medicinsk kvalitet tog andraplatsen, tätt efter förstaplacerade Örebro. Även de fina placeringarna i delgrenarna hjärta, cancer, njursvikt, intensivvård och psykiatri är viktiga för oss. Arbetet med att minska överbeläggningarna pågår hela tiden, och vi kommer att intensifiera det arbetet ytterligare, säger Melvin Samsom.

Tidningen Dagens Medicins årliga ranking av landets sjukhus görs i tre klasser, universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Listan baseras på en databas som upprättats utifrån värden bland annat i SKL:s öppna jämförelser och olika vårdregister såsom Nationella Diabetesregister och Swedehearts kvalitetsindex.

Via den här länken hittar du artikeln i Dagens Medicin.