Demensutredningar på yngre erbjuds på ny mottagning

Nyhet

Även yngre, arbetsföra personer kan drabbas av minnessjukdomar som alzheimers. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för den fortsatta livskvalitén, och på Karolinska Solna startar därför en ny högspecialiserad, kognitiv mottagning där snabbhet är ledordet. Tre månaders utredning ska minskas till fem dagar.

Urban Ekman, Marie Rydén och Ulrika Akenine är några i teamet som ska arbeta med den nya kognitiva mottagning som öppnar i slutet av april på Karolinska Solna.

Oskyldiga saker som att plötsligt inte kunna hitta rätt ord eller hänga med i ett samtal, en vilja att dra sig undan socialt, att bli desorienterad på platser som man känner väl eller svårigheter att sköta datorn, kan vara symptom på minnessjukdom. Något som mellan 1-2 procent av personer i arbetsför ålder i dag drabbas av. År 2011 led 27 000 personer i Stockholms län av någon form av minnessjukdom, varav 2 000 personer var under 65 år.

- Den yngsta person som jag har utrett var i 30-årsåldern, berättar specialistläkaren Marie Rydén, Tema Åldrande, som just nu i är i full färd med förberedelserna för öppnande av den nya högspecialiserade, kognitiva mottagningen som öppnar i Solna i slutet av april.

Kortare utredning

På mottagningen, som enbart tar emot personer i arbetsför ålder, ska ett nytt koncept med betydligt kortare utredningar provas. I stället för demensutredningar som i dag tar upp till tre månader, ska utredningen vara klar på totalt fem arbetsdagar.

- En lång utredning skapar onödig oro hos patienter och anhöriga, och gör också att patienten riskerar att fara illa i samhället. Risken med en för snabb utredning kan möjligen bli att patienten inte "hinner med" psykologiskt sett, för det kan vara ganska jobbigt. Men annars finns bara fördelar, säger Marie Rydén.

Flera professioner

Metoden för att diagnosticera minnessjukdomen bygger på multiprofessionellt teamarbete. Efter en inledande förmiddag där patienten träffar en läkare, sjuksköterska, neuropsykolog och eventuellt även arbetsterapeut och logoped är det dags för undersökning med magnetkamera. Dagen därpå tas ett ryggvätskeprov, eventuellt görs även en undersökning med så kallad PET-teknik. Med svaren från samtalen, bilderna och proverna kan teamet, där även medicinska sekreterare och koordinatorer ingår, ge en diagnos innan veckan är slut. Därefter erbjuds patienten direkt att delta i klinisk forskning eller läkemedelsprövningar.

Behandlingar mot minnessjukdomar har funnits sedan mitten av 1990-talet. I dag ges symtomatiska läkemedel vilka förbättrar förloppet. Men inom Karolinskas forskning provas just nu behandlingsmetoder där ändrad kost och motion ingår. Framtida läkemedel, som just nu testas i kliniska prövningar, jobbar genom att ta bort placken som bildas i hjärnan och förstör hjärncellerna.

- När det gäller de medicinerna är tidig behandling avgörande, men där är vi inte ännu. Det som den nya högspecialiserade, kognitiva mottagningen syftar till är i första skedet att hitta det bästa och snabbaste sättet att ställa diagnos. Vi har blivit allt duktigare på att hitta minnessjukdomarna tidigare och tidigare, vilket nu finslipas ytterligare, säger Marie Rydén.

Text och foto: Carin Tellström

Fakta kognitiv mottagning:

  • Beslutet att öppna en kognitiv mottagning för arbetsföra personer togs av hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm 2017.
  • Planen är att öppna mottagningen i slutet av april i år.
  • En systermottagning finns även i Huddinge. Tanken är att Solna ska ta emot patienter som kommer från norr om Slussen, och Huddinge patienter som kommer söderifrån.
  • Mottagningarna kommer även att ta emot personer från övriga landet, från landsting där det inte bedrivs högspecialiserad vård för den här patientgruppen. Internationellt är intresset stort och mottagningen räknar med att kunna ta emot patienter från andra länder.
  • I år planerar mottagningen i Solna att ta emot sex patienter på nybesök per vecka.
  • Patienterna kommer med remiss efter basutredning från primärvård, remiss från företagshälsovård, psykiatri eller neurologmottagning. Det är också möjligt att söka vård själv.
  • Mottagningen kommer att kunna ta emot remittenter från vårdgivare från och med den 23 mars.

Fakta minnessjukdomar:

  • Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen, 60 procent av minnespatienterna har den. Vaskulär kärldemens kommer på andra plats.
  • Minnessjukdomar ökar just nu i västvärlden, generellt i alla åldrar. Detta tros bero på att befolkningen blir allt äldre.
  • Riskfaktorerna för minnessjukdomar är ålder, stress, högt blodtryck, rökning, isolering och låg utbildning.