Sista byggnaden överlämnad

Nyhet

Nu har den sista byggnaden i NKS-projektet överlämnats från Skanska till SLL och Karolinska. Det är den så kallade behandlingsbygganden, U2:90, som rymmer bland annat 79 vårdrum för Tema Cancers patienter och rum för strålbehandling.

Den 20 december skrevs ett dokument där överlämnandet av den sista byggnaden, U2:90, signerades av Skanska Healthcare och Swedish Hospital Partners och SLL.

I praktiken innebär det att SLL/Karolinska nu tar över ansvaret för alla byggnaderna och samordnar alla aktiviteter som krävs för att driftsätta.

Den så kallade behandlingsbyggnaden, U2:90, ligger norr om nya sjukhusbyggnaden. I byggnaden med adress Akademiska stråket 13, kommer en stor del att upptas av Tema Cancers vårdverksamhet och av strålbehandling.

- Här får vi bästa förutsättningar för att ge modern och bra cancervård, säger Harald Blegen, chef Tema Cancer.

- Här kommer vi att få de allra bästa förutsättningarna för att ge en modern och bra cancervård. Det är nära både till forskning i Bioclincum, och till faciliteter som till exempel intensivvård i huvudbyggnaden säger Harald Blegen, chef för Tema Cancer.

Vissa av de behandlingar som ska utföras i byggnaden kräver tung medicinteknisk utrustning vilket har ställt höga krav på både konstruktion och material. Här kommer Sjukhusfysik att ha hand om åtta strålbehandlingrum, datortomograf och magnetkamera.

Förberedelserna inför inflyttningen pågår och det första steget blir, precis som med de byggnader som redan är klara, att fylla huset med möbler och utrustning. 

Enligt planerna ska de första patienterna tas emot i behandlingsbyggnaden våren 2018.
- För oss på Tema Cancer följer nu all detaljplanering och en period då de som ska arbeta här ska få utbildning i nya rutiner och arbetssätt i det nya huset. När vi väl har flyttat in och den första inkörningsfasen är över tror jag att alla kommer att uppskatta att arbeta här säger Harald Blegen.

Byggnaden innehåller 79 vårdrum (enkelrum) och fem av dessa är strålskyddade med möjlighet att ge invärtes strålbehandling som brachyterapi samt isotopbehandling.

Ett av vårdrummen är speciellt utformat för att vårda barn som behöver strålbehandling. Här har deras anhöriga också möjlighet att övernatta. En strålsäkrad mellanvägg avskiljer föräldrar och barn. En spegel i taket gör det möjligt för dem att se varandra.

Loftgångar, nya behandlingsbyggnaden.

Byggnaden har två entréer: en huvudentré från söder, Akademiska stråket 13, som leder till dagvårdsenheten, mottagningar, provtagningscentral och ett café. En separat entré från norr, Anna Steckséns gata 41, leder direkt till strålbehandlingsavdelningen.

Personal och patienter kan också lätt ta sig vidare till nya sjukhusbyggnaden via två inglasade gångbroar. Längst upp i tiovåningsbyggnaden finns ett rum som ska användas för fysisk aktivitet för inneliggande patienter.

Text: Catarina Thepper, Foto: Fredrik Sweger, Oscar Segerström