Kommentar till artiklar i media idag 29:e december om användning av visselpipor på thoraxintensiven (THIVA)

Nyhet

Det har idag i media publicerats felaktiga uppgifter om att medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset använt visselpipor på thoraxintensiven som en del av rutinerna för att upprätthålla patientsäkerheten.

Vi vill understryka att visselpipor inte har delats ut till personalen på sjukhuset och att de inte är en del av sjukhusets godkända och etablerade reservrutiner. Visselpiporna som också syns på flera bilder i media idag införskaffades av en enskild medarbetare på eget initiativ och utan någon sanktion från ledningen eller chefläkare.

Det finns väl fungerande reservrutiner för akutlarm i den nya sjukhusbyggnaden i Solna (NKS). Ingen enskild incident har skett på thoraxintensiven mellan 15-17/12 däremot förekom generella nätverks- och telefonstörningar under denna period och då har reservrutiner använts.