Karolinska Universitetssjukhuset initierar revision av konsultkostnader

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig mitt i genomförandet av en både ambitiös och nödvändig förändring kopplat till Framtidsplanen. Förändringen påkallas av att hälso- och sjukvårdssystemet måste hitta nya sätt att lösa de ständigt återkommande utmaningarna med kapacitet och ekonomi.

Sedan flera år tillbaka finns en speciell finansiering för det omfattande förändringsarbetet som genomförs på sjukhuset, främst drivet av flytt till nya sjukhusbyggnader. I samband med omfattande förändringsarbete har sjukhuset anlitat konsulter som stödjer verksamheten i ett antal områden för att kunna genomföra förändringar i tid och enligt plan. Konsulter anlitas under begränsad tid och i de områden där intern kompetens eller tillgängliga resurser saknas.

Konsultkostnader på Karolinska Universitetssjukhuset har under en längre tid diskuterats och även bevakats av media. Senast idag skriver Dagens Nyheter om kostnader, leveranser och relationen till Boston Consulting Group (BCG). Sjukhuset har under de senaste veckorna svarat på frågor från DN, gjort intervjuer och lämnat ut omfattande material med syftet att redovisa kostnader, uppföljning och resultat för det arbetet som BCG har utfört.

- Vi har gjort allt vad vi kan för att vara transparenta i redovisningen av konsultkostnader; trots detta är det tydligt att det återstår frågor bland våra medarbetare och andra intressenter. Av den anledningen har jag idag gett vår internrevisor, Ole Alvin, ett uppdrag att leda i första hand en internrevision av våra konsultkostnader med fokus på BCG. Ole Alvin är en mycket erfaren internrevisor som jag har stort förtroende för, säger Melvin Samsom.

- Under de senaste åren har vi jobbat med förberedelserna för flytten till den nya sjukhusbyggnaden och införandet av den nya verksamhetsmodellen. Den nya verksamhetsmodellen har nu införts i hela verksamheten och vi förbereder de flyttar som ska ske under 2018. Vi har sedan i juni 2017 avslutat användningen av konsulter från BCG då deras uppdrag på sjukhuset är klart, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Karolinska Universitetssjukhuset fasar alltid ut konsulter så snabbt som möjligt när de inte längre behövs, men under 2018 är det nödvändigt att fortsatt använda ett antal externa konsulter för att klara den stora och komplexa flytt som då ska ske.

Ole Alvin är chef för internrevision på Karolinska och arbetar inom området intern kontroll. Internrevisorn arbetar efter en intern kontrollplan som regelbundet avrapporteras till styrelsen.

Revisionen ska vara genomförd till 31 januari 2018.