Barnonkologen får Guldpillret

Nyhet

Grattis Barnonkologen på Karolinska, som i dag tilldelades Guldpillret! Verksamheten fick priset för en ny e-tjänst, som kombinerar patientens egen provhantering (PEP) med en meddelandetjänst som säkerställer rätt dos medicinering. Det nya arbetssättet förväntas frigöra minst 4,5 timmars arbetstid per vecka och tjänsten förmedlas via 1177 Vårdguiden.

Barnonkologen vid Karolinska universitetssjukhuset tilldelas Guldpillret för att ha kombinerat patientens egen provhantering (PEP) med möjligheten till egen provhantering med 1177:s meddelandetjänst, för att säkerställa rätt dosering.

PEP möjliggör för patienter med kroniska sjukdomar att själva skapa en förutbestämd provtagningsremiss och ta del av provsvar elektroniskt.

Föräldrar till sjuka barn kan med hjälp av den nya, prisbelönta tjänsten själva beställa provtagning elektroniskt och därefter ta del av provresultaten via den nationella tjänsten 1177.se utan tidsödande telefonkontakt med vården. De får sedan sina nya doser via meddelandetjänsten i 1177.

Det nya arbetssättet skapar en stödjande, svarande, patientsäker och smidig laboratorieremiss- och ordinationsprocess. En viktig vinst för föräldrarna är att de via en digital tjänst får överblick över barnens behandling kopplad till sjukdomsutvecklingen. När det akuta skedet av leukemi hos barn är över följer en tablettbaserad underhållsbehandling under 1,5 år. Prover tas varje vecka, tablettdoserna kan behöva ändras och dagens manuella arbetssätt kräver tät kontakt med vården.

- Patienter och anhöriga kan nu ta större ansvar för medicinering och sjukdomskontroll. PEP är en av flera nyckelfunktioner på vägen mot en digitaliserad hälso- och sjukvård. Vår förhoppning är att tillvägagångssättet sprids till fler diagnosgrupper och även nationellt, säger Therese Sjöberg, projektledare Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset, som har bistått vid framtagandet av den nya tjänsten. 

Juryns motivering:

"Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering."

Arbetssättet förväntas frigöra minst 4,5 timmars arbetstid per vecka för överläkare vid kliniken och tjänsten förmedlas via 1177.se.

Guldpillret delas ut av Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden för en satsning som verkar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. Prisutdelningen ägde rum den 5 december.

På bilden ovan syns från vänster Margareta af Sandeberg, (sjuksköterska), Karin Ilien, (sjuksköterska), Arja Harila-Saari, läkare (patientflödeschef barnonkologi), Anna Nilsson (läkare).