Patienter med hjärtsvikt ges snabbspår till dagvård

Nyhet

Andningssvårigheter, trötthet och svullna fotleder är alla symptom på hjärtsvikt, ett allvarligt tillstånd som obehandlat kan leda till döden. Men nu ska patienter med hjärtsviktssymtom kunna träffa specialister och få behandling omgående, utan att ta omvägen över akuten, tack vare ett färskt projekt på Karolinska.

Michael Melin, patientflödeschef inom Tema Hjärta och Kärl, samt Frida Granström, sjuksköterska på Hjärtdagvården, Huddinge.

För vissa personer kan symtom som trötthet och andfåddhet vara ett tecken på begynnande hjärtsvikt. Med andra ord ett mycket allvarligt tillstånd som kan leda till hjärttransplantation eller behov av hjärtpump. I värsta fall döden, eftersom obehandlad hjärtsvikt faktiskt har högre dödlighet än cancer.

Att symtomen är vaga är ett problem, i kombination med att patientens väg in i vården ofta går genom akutmottagningen.

På akuten kan väntetiderna bli långa, liksom väntan på provsvar och remissbesök. En lösning är att fånga upp misstänkta hjärtsviktspatienter snabbare, innan de kommer till akuten, redan på vårdcentralen.

Nytt projekt snabbar upp kontaktvägar

Huddinges och Flemingsbergs vårdcentraler deltar nu i ett nytt projekt tillsammans med Hjärtdagvårdsmottagningen på Karolinska, Huddinge, för att snabbare ge rätt patienter rätt vård:

– Kontaktvägarna mellan vårdcentralerna och Hjärtdagvården ska snabbas upp, och nu letar vi efter de kontaktvägar som är effektivast och lättast att använda.
Det säger Frida Granström, sjuksköterska på Hjärtdagvården.

– Det handlar helt enkelt om att jacka ihop Hjärtdagvården med vårdcentralerna för att patienter med "våra" symtom ska slippa sitta på akuten, fortsätter hon och betonar att det både höjer kvaliteten på vården för patienten och minskar trycket på akutmottagningarna.

Tack vare ett nytt projekt ska hjärtsviktspatienter få ett snabbspår till hjärtdagvården.

Väntetiden för remisser till Hjärtdagvården är dessutom kort. Att ge hjärtsviktspatienter snabb möjlighet att komma till rätt avdelning, utan att gå via akutmottagningarna på länets sjukhus, är också ett sätt att möta det nya uppdrag som Karolinska har. Det vill säga att ta emot de sjukaste patienterna, i behov av högspecialiserad vård. Michael Melin, patientflödeschef inom Tema Hjärtaoch Kärl på Karolinska, förklarar:

– Uppdraget innebär att fler patienter kommer till vårdcentralerna, helt enligt planen. Det betyder förstås att vi måste stödja vårdcentralerna och hjälpa till med snabba direktvägar till oss för patienter i behov av högspecialiserad hjärtvård, som hjärtsviktspatienter, säger Michael Melin.

Nya samarbeten i befintlig form

Samma form av samarbete sker redan i dag mellan Hjärtdagvården och läkare och sjuksköterskor som jobbar inom ASIH, det vill säga avancerad sjukvård i hemmet, vårdteam som besöker patienter i sina hem. ASIH-gruppen och experterna från Hjärtdagvården möts via videolänk en gång per månad i form av en slags rond för att diskutera svåra patientfall. Då kan läkarna i ASIH-gruppen redogöra för symtom och tillstånd till experterna som kan råda om patienten bör läggas in eller kan stanna kvar hemma, och vilken behandling som bör sättas in.

– Det ger en väldigt bra dialog, och har lett till att vi tar in vissa patienter direkt till oss, liksom att vissa patienter slipper åka till sjukhus alls. Samarbetet har gett en större trygghet för patienterna, förklarar Frida.

Det lyckade projektet är i dag implementerat i verksamheten, vilket gav Hjärtdagvården utmärkelsen Gyllene Äpplet förra året, där initiativ som innebär utveckling för både individ och verksamhet belönas.

– Vi vill få till ett lika bra samarbete med vårdcentralerna som vi har med ASIH; skapa gemensamma arbetssätt, förenkla kontakterna mellan oss, öka förståelsen för varandras uppdrag och lära av varandra. Patienterna kan inte veta vilken den snabbaste och bästa vägen till rätvård är, det är vårt uppdrag att se till att de kommer rätt, snabbt, säger Frida Granström.

Text: Carin Tellström

Foto: Danish Saroee, Eva Edsjö