Innovativt projekt ska förebygga trycksår redan på akuten

Nyhet

För en riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Akutmottagningen på Karolinska i Huddinge har därför påbörjat ett projekt för att identifiera riskpatienter redan när de anländer till akuten, så att de kan läggas på en trycksårsförebyggande madrass direkt, som sedan följer med patienten genom sjukhuset.

Patienter med risk för trycksår ska identifieras redan på akuten och läggas på en trycksårsförebyggande madrass. Foto: Per S Englund

Omkring var femte patient på akuten i Huddinge uppskattas vara i riskzonen för att utveckla trycksår. Projektet fokuserar på förebyggande insatser för patienter som är multisjuka, över 75 år och patienter med misstänkt höftfraktur.

– Trycksår orsakar stor skada för patienten, förlänger sjukhusvistelsen och ökar dödligheten. Trycksår kan utvecklas snabbt och tecknen kan vara svåra att upptäcka i tid. Därför är förebyggande insatser mycket viktiga och bör sättas in direkt när patienten kommer till sjukhuset säger Jenny Delin, biträdande universitetssjuksköterska och projektledare.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella mätning under 2017 hade drygt 13 procent av patienterna på sjukhus drabbats av trycksår. Trots olika insatser nationellt, regionalt och lokalt så ligger andelen patienter som drabbas av trycksår på samma nivå sedan 2015. Det behövs därför nya mer innovativa sätt att adressera problemet.

– Att förebygga trycksår just på akuten kan få stor effekt på sjukhuset i övrigt, eftersom patienterna ofta flyttas vidare från akutmottagningen till andra avdelningar, fortsätter Jenny Delin.

PEP Pevention Emergency Project

Förebyggande insatser mot trycksår

PEP är ett projekt för innovation inom omvårdnad som pågår till och med mars 2018. Syftet är att utvärdera effekten av olika insatser och ta fram en ny process för att effektivare förebygga trycksår, som sedan kan implementeras på Karolinska Universitetssjukhuset. Insatser på akutmottagningen får inverkan på hela sjukhuset eftersom patienterna ofta förs vidare därifrån till olika vårdavdelningar.

Projektet drivs av akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med stöd av Innovationsplatsen på sjukhuset, och i samverkan med Mölnlycke.