Nätverksstörningar på Karolinska i Solna i nya sjukhusbyggnaden

Nyhet

Under torsdagkvällen pågår en nätverksstörning på Karolinska i Solna. IT arbetar med högsta prioritet på att lösa de tekniska problemen tillsammans med leverantören.

Verksamheterna i nya sjukhusbyggnaden arbetar med manuella reservrutiner. Patientnära monitorering fungerar. Alla ambulanser med hjärtpatienter omdirigeras till andra sjukhus. Verksamheterna ser i nuläget över eventuella behov av personalförstärkning under natten. I nuläget bedöms de vidtagna åtgärderna vara tillräckliga för att upprätthålla patientsäkerheten.

Chefläkare Maria Björnstedt Bennemo